Newsy

Pamięć o nadziei. Modlitwa za ofiary obozów koncentracyjnych

„Mamy nadzieję, że młodzi ludzie poniosą dalej pamięć o tragedii, pamięć o ofiarach, ale też pamięć o nadziei, o pogodzie ducha mimo doznanych krzywd, o przebaczeniu” – mówiła Agnieszka Iwaszek podczas spotkania byłych więźniów obozów koncentracyjnych. 26 stycznia 2020 r. w kościele św. Krzyża w Rzeszowie odprawiono Mszę św. w intencji więźniów Niemieckich Obozów Koncentracyjnych z Rzeszowa z okazji 75. Rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau oraz Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu.

Mszy św. przewodniczył ks. Tomasz Mytych, wikariusz parafii św. Krzyża w Rzeszowie. W Eucharystii uczestniczyli m.in.: Stanisława Imiołek, więźniarka obozów w Pustkowie i Ravensbrück, Jadwiga Kowalewicz, więźniarka obozu w Majdanku, Jacek Augustynowicz, więzień obozów w Pustkowie i Ravensbrück (jego mama Janina napisała książkę pt. „Jacek w Ravensbrück”, w której opowiada o losach swojej rodziny w warunkach obozowych), Eugeniusz Dąbrowski, więzień obozu w Majdanku. W spotkaniu uczestniczyła również Maria Bendkowska, wdowa po Zbigniewie Bendkowskim, więźniu obozu w Auschwitz, Halina Lewicka, wdowa po Józefie Lewickim, więźniu obozów w Pustkowie i Sachsenhausen, Małgorzata Szymańska, córka Aleksandra Szymańskiego, więźnia obozów w Auschwitz i Mauthausen-Gusen oraz Urszula Podracka, córka Stanisławy Imiołek i Tadeusza Imiołka, więźnia obozu w Auschwitz.

Homilię wygłosił ks. Władysław Jagustyn, proboszcz parafii św. Krzyża w Rzeszowie. Kaznodzieja zwrócił uwagę na dobro, które dokonywało się miejscach zagłady. „Dlaczego wracamy do tych tragicznych wydarzeń? Żeby zobaczyć nie tylko czas zniewolenia, czas w którym szatan wydawał się mieć pierwszy głos i władzę nad człowiekiem. Słowo Boże zachęca nas, aby zobaczyć również nadzieję, działanie Boga, miłość i zwycięstwo człowieka. (…) Zwycięstwo przez wiarę i miłość odniósł św. Maksymilian Kolbe (…) Ile było innych zwycięstw, kiedy jeden drugiego zastąpił przy pracy; jeden za drugiego wziął ciężar na swoje plecy; jeden drugiemu podał kubek wody, podźwignął tego, który upadł, podzielił się kromką czarnego, obozowego chleba” – mówił ks. Jagustyn.

Podczas spotkania po Eucharystii reaktywowano działalność Okręgu Rzeszowskiego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Prezesem została Stanisława Imiołek. Zebrani omówili m.in. plany remontu Pomnika Pamięci Ofiar Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych na Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja wraz z umieszczeniem tablicy informującej, że przy pomniku znajduje się ziemia pobrana z 24 obozów wymienionych na pomniku.

W Mszy św. i spotkaniu uczestniczyły harcerki 8. Rzeszowskiej Drużyny Harcerek „Dąbrowa” im. hm. Jadwigi Jareckiej. Podharcmistrz Agata Manijak przedstawiła zebranym sylwetkę patronki drużyny (Jadwiga Jarecka urodziła się w 1898 r. w Skorykach k. Zbaraża. W 1918 r. przyjechała do Rzeszowa, gdzie wstąpiła do 1 Żeńskiej Drużyny im. Królowej Jadwigi. Po ukończeniu studiów prowadziła gabinet stomatologiczny przy ul. 3 Maja w Rzeszowie. Po wybuchu II wojny światowej włączyła się w działalność Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej (jej gabinet dentystyczny był kluczowym miejscem wielu operacji). Została aresztowana w 1942 r. Podczas przesłuchań w więzieniu w Rzeszowie była torturowana. Została przetransportowana do więzienia w Tarnowie, a następnie do Auschwitz, gdzie zmarła w 1944 r.). Podharcmistrz zadeklarowała pomoc swojej drużyny byłym więźniom obozów oraz ich rodzinom.

Spotkanie koordynowała Agnieszka Iwaszek, członek Okręgu Rzeszowskiego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. „Cieszą się szczególnie z obecności obok was, byłych więźniów, młodzieży, harcerek, które, mamy nadzieję, poniosą dalej pamięć o tragedii, pamięć o ofiarach, ale też pamięć o nadziei, o pogodzie ducha mimo doznanych krzywd, o przebaczeniu” – mówiła Agnieszka Iwaszek.

W Rzeszowie ofiary obozów, obok pomnika na cmentarzu Wilkowyja, upamiętniają kamienie i tablica na Placu Cichociemnych w Rzeszowie. Na kamieniach umieszczonych obok pomnika „Przejście” autorstwa Józefa Szajny, więźnia obozu w Auschwitz, znajdują się imiona i nazwiska 40 rzeszowian deportowanych podczas pierwszego transportu do Auschwitz 14 czerwca 1940 r. Obecnie w Rzeszowie nie żyje już ani jeden więzień obozu Auschwitz. Ostatni z nich, Aleksander Szymański, zmarł 27 grudnia 2017 r. (tn)

Zdjęcia: T. Nowak