Newsy

Spotkanie kapelanów szpitali przed Światowym Dniem Chorego

Kapelani szpitali i innych placówek medycznych spotkali się 15 stycznia 2020 r. w centrali Caritas Diecezji Rzeszowskiej przed Światowym Dniem Chorego. Gościem kapelanów był ks. Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz służby zdrowia. Obecny na spotkaniu bp Jan Wątroba podziękował kapelanom za ofiarną służbę chorym.

W spotkaniu uczestniczyło 25 kapelanów szpitali, domów pomocy społecznej i hospicjów. Zebrani wysłuchali referatu pt. „Duchowni i świeccy dla chorych”, który zaprezentował ks. Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz służby zdrowia. Ksiądz Zawistowski mówił o korzyściach związanych z działalnością zespołów świeckich wolontariuszy opieki duchowej. Zespoły te nie wyręczają kapelanów w posłudze kapłańskiej, ale pomagają rozpoznać potrzeby religijne chorych, modlą się z nimi i za nich. „Aby kapelani w pełny sposób mogli pomagać wszystkim chorym i szukającym wsparcia, potrzeba współpracy z osobami świeckimi, które mogą się doskonale sprawdzić jako wolontariusze grupy, która powinna być w każdym szpitalu i Domu Pomocy Społecznej” – mówił krajowy duszpasterz służby zdrowia.

W dalszej części ks. Władysław Jagustyn, wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, zaprezentował Orędzie Ojca Świętego Franciszka na XXVIII Światowy Dzień Chorego. Jego temat został zaczerpnięty z Ewangelii św. Mateusza: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). W nawiązaniu do orędzia Ojca Świętego ks. Jagustyn mówił o zaproszeniu przez Jezusa wszystkich chorych i cierpiących. „W Nim bowiem niepokoje i pytania, które rodzą się w tej waszej nocy ciała i ducha, znajdą siłę do ich pokonania. Tak, Chrystus nie dał nam recept, ale swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem uwalnia nas od ucisku zła” – czytamy w orędziu papieża Franciszka.

Podczas spotkania ks. Arkadiusz Zawistowski wręczył ks. Jackowi Kaszyckiemu, diecezjalnemu duszpasterzowi służby zdrowia i kapelanowi Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, medal wdzięczności za dobro świadczone osobom chorym i starszym oraz za współpracę z krajowym duszpasterstwem służby zdrowia.

W ostatniej części spotkania bp Wątroba podziękował kapelanom za ofiarną służbę chorym i cierpiącym.

Centralne obchody Światowego Dnia Chorego w diecezji rzeszowskiej odbędą się 11 lutego o godz. 9.00 w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej. W tym czasie, w ciągu kilku dni, biskupi z Rzeszowa odwiedzą kilkanaście placówek leczniczych i opiekuńczych. (tn)

Zdjęcia: www.caritas.rzeszow.pl