Newsy

Spotkanie opłatkowe Przyjaciół WSD

Wpisany przez Natalia Janowiec

Tarnowiec. Stowarzyszenie Przyjaciół WSD w Rzeszowie ma w swojej tradycji spotkania okolicznościowe w diecezji. Jednym z takich wydarzeń jest Spotkanie Opłatkowe w Tarnowcu. Przedłuża ono klimat świąt Bożego Narodzenia, jest okazją do wspólnego przeżycia Eucharystii, dzielenia się opłatkiem i wyrażenia wzajemnej życzliwości.

W tegorocznym spotkaniu w sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu uczestniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. W wygłoszonej homilii podkreślił wyjątkowość każdego powołania do stanu duchownego, wskazując na przykłady powołania Lewiego, celnika Zacheusza, postaci św. Piotra jak również bł. ks. Władysława Findysza, św. Józefa Sebastiana Pelczara, kard. Stefana Wyszyńskiego oraz św. Jana Pawła II. To Bóg powołuje każdego, pochyla się nad nim z miłością, mówiąc: Pójdź za Mną.. Pójdź za Mnie… Znajdź swoje miejsce…

Usłyszeliśmy też słowa wdzięczności i prośby: Cieszę się bardzo, że mogę dziś tu, w tym miejscu, wyrazić słowa wdzięczności za waszą miłość. Módlcie się, by oni byli święci, żeby byli całym sercem zaangażowani w dzieło budowania Bożego Królestwa, w dzieło nauczania, uświęcania i służby w miłości. Żeby byli jak Chrystus….

Po Mszy świętej biskup Wątroba pobłogosławił opłatki, którymi wszyscy zgromadzeni podzielili się przy szopce bożonarodzeniowej znajdującej się w sanktuarium.

Dalsza część spotkania miała miejsce w Domu Pielgrzyma.

Tekst i zdjęcia: Parafia NNMP w Tarnowcu