Newsy

Budzić z letargu. Dzień Życia Konsekrowanego

„Osoby konsekrowane powołane są szczególnie do tego, by budzić współczesny świat z letargu doczesności. Tak wielu bowiem ludzi zacieśnia rzeczywistość tylko do ziemskiego wymiaru życia”mówił bp Jan Wątroba do osób konsekrowanych zgromadzonych w katedrze rzeszowskiej z okazji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego.

2 lutego 2020 r., w Święto Ofiarowania Pańskiego, w katedrze rzeszowskiej modliły się osoby konsekrowane z diecezji rzeszowskiej. Eucharystię, której przewodniczył bp Jan Wątroba, koncelebrowali: ks. Stanisław Kamiński, wikariusz biskupim ds. zakonnych, ks. Krzysztof Gołąbek, proboszcz parafii katedralnej oraz głównie duchowni zakonni.

W homilii bp Wątroba zwrócił uwagę m.in. na postać starca Symeona. „Symeon jest wzorem do naśladowania dla wszystkich ochrzczonych, a w sposób szczególny dla osób konsekrowanych. (…) Symeon był człowiekiem bliskim Bogu. To powinno charakteryzować każdego chrześcijanina. Szczególnie do tej bliskości powołany jest każdy, kto poświęca się Bogu na wyłączną własność. (…) Symeon był człowiekiem pobożnym. Pobożność świadczy o religijności i przypomina, że spośród wszystkich odniesień i relacji, w jakie człowiek wchodzi, najważniejsze jest odniesienie do Boga. Symeon pyta nas o relację z Bogiem, czyli o wierność. Pobożność to wierność Bogu. (…) Symeon był również człowiekiem nadziei. Nadzieja to oczekiwanie na spełnienie obietnicy. Symeon, jako człowiek zaufania, człowiek słowa Bożego, spodziewał się, że Bóg spełni dane obietnice, dlatego czekał. W czekaniu był podobny do Abrahama. Długo nic nie wskazywało, że spełnią się obietnice dane przez Boga. Abraham, jako człowiek wiary i nadziei, czekał. Podobnie czekał Symeon. Czy potrafię z miłością czekać na to, co mi Pan Bóg obiecał? Czy jestem człowiekiem nadziei? Czy potrafię budzić nadzieję w innych?” – pytał biskup.

W nawiązaniu do Światowego Dnia Osób Konsekrowanych hierarcha zwrócił uwagę na związek osób konsekrowanych i Eucharystii. „Eucharystia dla osób konsekrowanych to absolutnie fundament. Życie konsekrowane bez Eucharystii staje się czymś zupełnie niezrozumiałym i oczywiście niemożliwym do realizacji. Jednocześnie Eucharystia to wielka szkoła miłości. Przypominamy, zwłaszcza w tym roku, wezwanie z każdej Mszy św. po przeistoczeniu: Oto wielka tajemnica wiary. Odpowiadamy: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu… Co to znaczy głosić śmierć Chrystusa? To nic innego,  jak ogłaszać całemu światu zwycięstwo miłości nad grzechem, które dokonało się w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. To przypominać światu o potędze miłości Boga, która najpełniej objawiła się w cierpieniu Chrystusa” – przekonywał duchowny.

Komentując słowa: Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, i oczekujemy Twego przyjścia w chwale, bp Wątroba powiedział, że osoby konsekrowane są stróżami wielkanocnego poranka. „Wszyscy ochrzczeni, osoby konsekrowane, ci którzy żyją radami ewangelicznymi, są powołani, aby być stróżami poranka wielkanocnego. Przez wiarę i dzieła Bożej miłości starają się swoje życie wypełniać uczynkami miłości i w ten sposób świadczyć o Chrystusie zmartwychwstałym. Jakże nie dziękować dzisiaj tym wszystkim, którzy codziennie na różne sposoby towarzyszą ludziom w ich pielgrzymce do życia wiecznego. (…) Czuwają, aby odchodzili z tego świata pojednani z Bogiem. To jest głoszenie Jezusowego zmartwychwstania, świadectwo wiary w zmartwychwstanie” – przekonywał hierarcha.

Biskup Wątroba podkreślił również, że osoby konsekrowane są ludźmi czuwania. „Osoby konsekrowane potrafią czekać i wiedzą na kogo czekają. To ludzie czuwania. Oczekiwanie na przyjście Pana wpisane jest w życie każdego człowieka. (…) Osoby konsekrowane powołane są szczególnie do tego, by budzić współczesny świat z letargu doczesności. Tak wielu bowiem ludzi zacieśnia rzeczywistość tylko do ziemskiego wymiaru życia. Powołaniem osób konsekrowanych jest uświadamianie, że nasza ojczyzna jest w niebie. Jesteśmy pielgrzymami, jesteśmy w drodze. Życie wszystkich chrześcijan ma być znakiem przyszłego świata, czuwaniem przed spotkaniem z Panem” – mówił kaznodzieja.

Po homilii osoby konsekrowane odnowiły przyrzeczenia i śluby.

Na terenie diecezji rzeszowskiej mieszka, modli się i pracuje blisko 500 osób konsekrowanych. W 64 domach zakonnych żeńskich pracuje 329 sióstr zrzeszonych w 20 instytutach zakonnych, a w 11 domach zakonnych męskich – 130 zakonników zrzeszonych w 9 instytutach. Ponadto działają instytuty świeckie oraz wdowy i dziewice konsekrowane. (tn)

Zdjęcia: T. Nowak