Newsy

Koronawirus. Komunikat Księży Misjonarzy Saletynów z Dębowca

Wpisany przez Natalia Janowiec

Drodzy czciciele Matki Bożej Saletyńskiej

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Dlatego apelujemy do Was, o podporządkowanie się zaleceniom służbom państwowym i prosimy, abyście pozostali w waszych domach i łączyli się z nami w modlitwie duchowo.

Zapraszamy do korzystania z transmisji online z naszych rekolekcji, które są dostępne na naszej stornie internetowej. Jako „Misjonarze Pojednania” chcemy wam służyć sakramentem pokuty, jednak dla zapewnienia bezpieczeństwa, będziemy to czynić po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym na nr: 797 002 017 (nie będziemy spowiadać podczas Mszy św.).

Jeszcze raz prosimy, abyście zostali w waszych domach i trwali w nadziei na modlitwie o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata, prosząc o ustanie epidemii, polecając całą służbę zdrowia, chorych, cierpiących, a dla zmarłych o życie wieczne. Na bieżąco, na naszych stronach będziemy aktualizować informacje odnośnie naszej posługi i funkcjonowania sanktuarium: https://sanktuarium.saletyni.pl/

Matko Boża Saletyńska Pojednawczyni grzeszników, módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Księża Misjonarze Saletyni z Dębowca