CARITAS

Podstawowe informacje o Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Adres: ul. Jana Styki 21
35-006 Rzeszów
Telefon: +48 17 8521658
+48 17 8528660
+48 17 8528661
Fax: +48 17 8528660
E-mail: caritas@caritas.rzeszow.pl
- e-mial - sekretariat: caritas@caritas.rzeszow.pl
- e-mail dyrektora CDR - ks. Stanisława Słowika: dyrektor@caritas.rzeszow.pl
- e-mail wicedyrektora - ks. Władysława Jagustyna: wjagustyn@caritas.rzeszow.pl
- e-mail wicedyrektora - ks. Bogdana Janika: bjanik@caritas.rzeszow.pl
- e-mail sekretarza - s.Joanny Smagacz: joanna@caritas.rzeszow.pl
- e-mail dla PROGRAMU SKRZYDŁA: skrzydla@caritas.rzeszow.pl

Strona internetowa: www.caritas.rzeszow.pl

REGON: 040012153
NIP: 8131008957

Dyrektor: ks. mgr Stanisław Słowik, Kap. Hon. Ojca św., KKK,
Zastępca dyrektora: ks.mgr lic. Władysław Jagustyn, Kap. Hon. Ojca św., KKK,
ks. mgr Bogdan Janik, Kap Hon. Ojca św.

Sekretarz: s.mgr Joanna Smagacz

Konto bankowe PLN:
PKO BP I/O w Rzeszowie
96 1020 4391 0000 6902 0002 2616

Caritas Diecezji Rzeszowskiej nie jest Organizacją Pożytku Publiczego.
Taką Organizacją jest Fundacja Caritas, oto jej adres:
http://www.fundacjacaritas.rzeszow.pl/