"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" - hasło Roku Duszpasterskiego

Apel do władz RP w 25 - rocznicę stanu wojennego

W dniu 13 grudnia 2006r., w 25 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.
Wystosowano list otwarty do Prezydenta, Parlamentarzystów oraz Premiera Rządu RP o treści:


Konsekracja kościoła w Skołyszynie

10 grudnia w Skołyszynie k. Jasła odbyła się uroczystość konsekracji świątyni parafialnej. Poświęcenia dokonał bp Kazimierz Górny podczas Mszy św. „Świątynia stanowi nie tylko dom modlitwy, ale miejsce, w którym dokonują się wielkie sprawy Boże – mówił w homilii bp Górny. Tutaj słuchamy Ewangelii i poznajemy zasady postępowania, tutaj otrzymujemy pojednanie z Bogiem i Kościołem w sakramencie pokuty. Przede wszystkim jednak w świątyni uczestniczymy w sprawowaniu Mszy św.”


Spotkanie rodzin wielodzietnych w Myczkowcach

W dniach 8-10 grudnia, w ośrodku Caritas diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach, spotkały się rodziny wielodzietnych z naszej diecezji. Do ośrodka przyjechało około 250 osób reprezentujących 39 rodzin z dekanatów: sokołowskiego, głogowskiego oraz Rzeszów – północ. W czasie pobytu w Myczkowcach rodziny nie tylko wypoczywały, ale przede wszystkim uczestniczyły w codziennej Mszy św. i wspólnej modlitwie. Były także spotkania z pedagogiem i psychologiem, możliwość dzielenia się doświadczeniami oraz zabawy i rozgrywki sportowe dla najmłodszych.


Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie

Druga niedziela Adwentu (10 grudnia) po raz siódmy była obchodzona jako Dzień Modlitw i pomocy materialnej dla Kościoła na Wschodzie. W naszych świątyniach zbierane były ofiary przeznaczone na pomoc materialną dla tamtejszych parafii. W ubiegłym roku, z adwentowej zbiórki do puszek na potrzeby Kościoła katolickiego na Wschodzie, wpłynęło niemal milion 900 tysięcy złotych. Te pieniądze zostały przeznaczone na pomoc liturgiczną dla konkretnych parafii katolickich, zakup wyposażenia świątyń, a także na prenumeratę pism katolickich czy finansowanie dzieł charytatywnych.


Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

8 grudnia obchodziliśmy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Główne obchody tego święta odbyły się w sanktuarium Pani Rzeszowa u oo. Bernardynów. Eucharystii przewodniczył bp Kazimierz Górny, homilie wygłosił o. Ryszard Bortkiewicz, paulin z Jasnej Góry. W sposób szczególny uroczystości ku czci Niepokalanej przeżywała wspólnota WSD w Rzeszowie. Podczas akademii, w której uczestniczył m.in. bp Kazimierz Górny, zebrani wysłuchali wykładu o. Tadeusza Dionizego Łukaszuka na temat „Wielkość Maryi głoszona w katechezach Jana Pawła II.”. Alumni III roku przedstawili specjalną akademię poświeconą Maryi.


Finał Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej

8 grudnia w Sędziszowie Małopolskim odbył się finał XVI Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej. Na scenie zaprezentowało się ponad 100 osób. Młodzi prezentowali głównie utwory Jana Pawła II oraz ks. Jana Twardowskiego. Nie zabrakło również twórczości podkarpackich poetów. W kategorii „recytacja” najlepszy okazał się Jan Jasiński z II LO w Mielcu, natomiast w kategorii „poezja śpiewana” zwyciężyła ekipa z Zespołu Szkół Spożywczych w Strzyżowie - w składzie Ewa Środoń i Artur Bradliński. Finał poprzedzony został eliminacjami rejonowymi i powiatowymi. W sumie do udziału w konkursie zgłosiło się ponad 400 osób.
Ks. BP


Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Milionom ludzi na całym świecie, którzy dobrowolnie pomagają chorym i biednym, poświęcony był obchodzony 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Święto zostało ustanowione w 1986 r. przez ONZ. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. W Rzeszowie tych, którzy chcą pomagać innym nie brakuje. W klubie albertyńskim, działającym przy Towarzystwie im. św. Brata Alberta pracuje około 60 osób.


Zbiórka na rzecz Polaków na Wschodzie

Stowarzyszenie "Mosty dla Demokracji" jest organizacją działająca od kilku miesięcy na terenie Rzeszowa, która zajmuje się działaniami na rzecz rozwijania demokracji oraz praw człowieka, zwłaszcza na terenie karajów byłego ZSRR. Stowarzyszenie działa także na rzecz podtrzymywania tardycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.


Słowo Biskupa Rzeszowskiego na rozpoczecie Roku Biblijnego

Publikujemy pełny tekst Słowa Biskupa Rzeszowskiego
z okazji rozpoczęcia Roku Biblijnego w Diecezji Rzeszowskiej


Zaproszenie na obchody 25 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

13 GRUDNIA 2006 r., 25 lat po wprowadzeniu stanu wojennego odbędą się spotkania rocznicowe, które przebiegać będą pod hasłem: „Pora zadośćuczynić pokrzywdzonym w stanie wojennym”
O godz. 18.00 w kościele farnym będzie celebrowana uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny i pokrzywdzonych. Poniżej szczeółowy program obchodów przygotowanych przez Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność".


Subskrybuje zawartość