"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" - hasło Roku Duszpasterskiego

KAŻDY MOŻY PRZYŁ¡CZYÆ SIÊ DO PROGRAMU SKRZYDŁA!

Inspiracją powstania Programu Skrzydła jest przesłanie Jana Pawła II, wygłoszone podczas ostatniej pielgrzymki do Polski:
„Potrzeba «wyobraźni miłosierdzia», aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny (...)” (18.08.2002 r. Kraków).


List Ks. Abpa Michalika do Marszałka Sejmu o ochronę życia

Publikujmey pełny tekst listu ks. Abpa Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do Pana Marka Jurka, Marszałka Sejmu RP w sprawie konstytucyjnej ochrony życia ludzkigo od poczęcia.


Zaproszneie na Koncert Muzyki Danwej

Zespół Śpiewaków Vox Angeli zaprasza na Koncert Muzyki Dawnej, który odbędzie się w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej 7 listopada (wtorek) o godz. 17.00 Klub "Turkus" w Wojewódzkim Domu Kultury przy ul. Okrzei 7 w Rzeszowie


Eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd

16 grudnia 2006 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbędą się Rejonowe Eliminacje do XIII Edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie im. Ks. Kazimierza Szwarlika.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli Jego Ekscelencja Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny, Prezydent Miasta Rzeszowa, oraz Podkarpacki Kurator Oświaty.


Świecenia diakonatu w Katedrze

29 października 24 alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie przyjęło z rąk bp Kazimierza Górnego święcenia diakonatu. Ordynariusz Rzeszowski apelował do diakonów, by uczciwie i dobrze spełniali swoje obowiązki. „Będziecie diakonami czyli sługami Chrystusa. W duchu miłości posługujcie Bogu i ludziom tak, by dawać świadectwo prawdzie”.


III Kongres Duszpasterstwa Nauczycieli

„Wychowanie do służby” pod takim hasłem 28 października w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie odbył się III Kongres Duszpasterstwa Nauczycieli naszej diecezji. Wzięło w nim udział ponad 100 pedagogów. „Pragnęliśmy tematykę kongresu pokazać na przykładzie dwóch osób: bł. Natalii Tułasiewicz, jej służby w życiu i pracy wychowawczej oraz św. Królowej Jadwigi, jako usługującej władczyni” – mówił ks. Janusz Podlaszczak, diecezjalny duszpasterz nauczycieli.


Tydzień Misyjny

Pod hasłem „Miłość duszą misji” w dniach od 22 do 28 października obchodziliśmy 80. Tydzień Misyjny. Benedykt XVI wystosował z tej okazji specjalne orędzie, w którym przypomina, że u podstaw misji musi leżeć miłość. „Być misjonarzem znaczy miłować Boga całym sobą, aż do oddania życia za Niego, jeśli okaże się to konieczne” – czytamy w orędziu.


Kongregacja księży dziekanów

26 października w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie odbyła się jesienna kongregacja księży dziekanów i wicedziekanów z 24 dekanatów naszej diecezji. Spotkaniu przewodniczył bp Kazimierz Górny. Kapłani poświecili wiele uwagi papieskiej Encyklice „Deus Caritas est”, bp Górny przedstawił sprawozdanie z ostatniej Konferencji Episkopatu Polski, gdzie ta tematyka była omawiana.


Apel Policji w związku z Uroczystością Wszystkich Świętych

Podkarpacki Komendant Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zwraca się za naszym pośrednictwem do wiernych o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Czasem szczególnym są dni poprzedzające i sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych.


Jubileuszowy odpust parafii pw. św. Judy Tadeusza

28 października to dzień odpustu w parafii św. Judy Tadeusza na Osiedlu Kmity. O godz.: 11: 00 Ks. Biskup Ordynariusz Kazimierz Górny, w asyście ponad 30 kapłanów odprawił uroczystą Mszę świętą dziękczynną za 30 lat istnienia tej parafii.


Subskrybuje zawartość