"Wierzę w Syna Bożego" - hasło obecnego Roku Duszpasterskiego

Ks. prałat Stanisław Kuryło świętuje jubileusz 50-lecia kapłaństwa

Ks. prałat Stanisław Kuryło świętuje jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Z tej okazji 24 czerwca w parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach została odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem jubilata. Kazanie wygłosił proboszcz parafii Świlcza ks. kanonik Antoni Czerak.


Noc Czuwania

23 czerwca o godz. 20.00 w kościele pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie rozpoczęła się Noc Czuwania zorganizowana przez Duszpasterstwo Młodzieży działające przy parafii oraz przy II LO w Rzeszowie. Zgromadzona tej nocy młodzież dziękowała za miniony rok szkolny i prosiła o dobre przeżycie czasu wakacji. W programie znalazł się koncert zespołów chrześcijańskich, Apel Maryjny i modlitwa o szybką beatyfikację papieża Jana Pawła II, katecheza zatytułowana „Młodzież nie jest taka zła jak ją malują”, Adoracja Najświętszego Sakramentu i czuwanie modlitewne. Spotkanie zakończyła Eucharystia.
Ks. BP


Rzeszowski Klub Chorych na Stwardnienie Rozsiane - jubileusz

Rzeszowski Klub Chorych na Stwardnienie Rozsiane świętuje jubileusz 20-lecia istnienia. Z tej okazji 22 czerwca w kaplicy w Diecezjalnym Centrum dla Osób Niepełnosprawnych „Caritas” w Rzeszowie została odprawiona Msza św., w czasie której homilię wygłosił ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej. „Potrzebę bycia razem odczuwacie jeszcze bardziej. Bądźcie razem – mimo cierpienia i trudności” – mówił ks. Prałat do chorych. Początkowo Klub Chorych na Stwardnienie Rozsiane działał przy rzeszowskim oddziale Towarzystwa Walki z Kalectwem. Obecnie liczy blisko 100 osób.
Ks. BP


Komunikat z 336. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

Pełny teskt Komunikatu z 336. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Poznaniu przeprowadzonej w dniach 23-25.06.2006 r.


Gazeta Zespołu Śpiewaków "Vox Angeli" z Rzeszowa

Zapraszamy do lektury najnowszego, już trzeciego numeru gazetki Zespołu Śpiewaczego "Vox Angeli" z Rzeszowa w wersji elektronicznej. :
Gazeta Zespołu Śpiewaków Vox Angeli z Rzeszowa


Oświadczenie KEP w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego

Pełny tekst oświadczenia biskupów zgromadzonych na 336. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego dotyczącej finansowania badań nad embrionami ludzkimi oraz zarodkowymi komórkami macierzystymi.


List biskupów polskich do Ojca Świętego Benedykta XVI

Publikujemy pełny tekst Listu biskupów polskich do Ojca Świętego Benedykta XVI przyjęty na Konferencji Episkopatu w Poznaniu .


Zakończenie roku w Studium Organistowskim

Dnia 24.06.2006 odbyło się zakończenie roku pracy w Diecezjalnym Studium organistowskim. O godz. 9.00 w kościele garnizonowym została odprawiona Msza św. w intencji nauczycieli i słuchaczy studium.


Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi

Kilkaset osób, w tym członkowie trzynastu gminnych stowarzyszeń pomocy osobom niepełnosprawnym, wzięło udział 18 maja w obchodach VII Powiatowego Dnia Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi z powiatu rzeszowskiego. Po Mszy św., na stadionie sportowym w Lubeni, wystąpili tancerze z zespołu „Lubenka” oraz kapela „Lubeniacy”, dziecięcy zespół estradowy „Skrzaty” i grupa „Seven”. Można było obejrzeć sprzęt strażacki i poszaleć w wesołym miasteczku.
Ks. BP


10-lecie odrodzenia Akcji Katolickiej

W dniach 16-17 czerwca na Jasnej Górze świętowano 10-lecie odrodzenia Akcji Katolickiej. Do Częstochowy przybyło prawie 300 delegatów zrzeszonych w Akcji z całego kraju, w tym także przedstawiciele naszej diecezji. Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich. Została powołana do życia w 1930 r. II wojna światowa przerwała jej istnienie, a okres rządów komunistycznych uniemożliwił jej odrodzenie.


Subskrybuje zawartość