"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" - hasło Roku Duszpasterskiego

Misjonarz z Kongo w Czudcu

W niedzielę 19 listopada gościliśmy w naszej parafii o. Adama Zagaja, ze Zgromadzenia Ojców Kombonianów. O. Adam pochodzi z naszej diecezji, z Wólki Niedźwiedzkiej i święcenia kapłańskie przyjął w swojej rodzinnej parafii w ubiegłym roku. Jest jednym z pięciu Polaków w Zgromadzeniu Ojców Kombonianów. Przez cztery lat pracował w Afryce w Kongo.


Zbiórka darów dla potrzebujących niepełnosprawnych

Przed Bożym Narodzeniem niepełnosprawni z powiatu rzeszowskiego otrzymają paczki świąteczne. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku wraz z Podkarpackim Bankiem Żywności rozpoczęły akcję „Spójrz wokół siebie” dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu rzeszowskiego, działających na rzecz osób niepełnosprawnych.


Spotkanie Akcji Katolickiej diecezji rzeszowskiej

„W tych trudnych czasach powinniście żyć Pismem Świętym, bo ono jest listem Pana Boga do ludzi” – mówił 18 listopada ks. bp Kazimierz Górny do członków Akcji Katolickiej diecezji rzeszowskiej zebranych na corocznym spotkaniu. Z metodami czytania i interpretacji Pisma Świętego zapoznał zebranych ks. dr Marek Dzik. Członkowie Akcji Katolickiej zapoznali się również z tematyką roku duszpasterskiego. Spotkanie odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie.
Ks. BP


Badanie niedzielnych praktyk religijnych

19 listopada w większości polskich diecezji, w tym również w diecezji rzeszowskiej, odbyło się liczenie wiernych w parafiach. Wyznaczone osoby, najczęściej ministranci, liczyli uczestniczących w niedzielnych mszach oraz przystępujących do komunii.


Inauguracja procesu kanonizacyjnego Karoliny Kózkówny

18 listopada ordynariusz tarnowski, biskup Wiktor Skworc powołał Trybunał Kanonizacyjny, a tym samym rozpoczął proces kanonizacyjny błogosławionej Karoliny Kózkówny Uroczystość odbyła się w Zabawie koło Tarnowa.
Karolina Kózkówna urodziła się 2 sierpnia 1898 r. w Wał Rudzie na terenie parafii Zabawa. Podczas I wojny światowej, 18 listopada 1914 r. zginęła z rąk rosyjskiego żołnierza, broniąc swego dziewictwa. W 1965 r. rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny, zakończony wyniesieniem Karoliny na ołtarze przez Jana Pawła II w 1987 r. w Tarnowie.


Msza św. niedzielna w kaplicy cmentarnej na Wilkowyji

Od Uroczystości Chrystusa Króla w kaplicy cmentarnej na Wilkowyji w Rzeszowie, w każdą niedzielę o godz. 14.00 będzie odprawiana Msza św.


Zaproszenie na Sympozjum Biblijne

Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie zaprasza na Sympozjum Biblijne „Bierz i czytaj …” - Biblia źródłem i umocnieniem wiary chrześcijańskiej". Sympozjum odbędzie się 30 listopada 2006 r. w Auli Wyższego Seminarium Duchownegow Rzeszowie przy ul. Wetlińskiej 4


Rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego bł. Karoliny, patronki Diecezji Rzeszowskiej

W dniach 17-19 listopada 2006 r. w Zabawie (diecezja tarnowska) odbędzie się odpust ku czci bł. Karoliny Kózkówny (1898-1914), która zginęła z rąk rosyjskiego żołnierza, broniąc swego dziewictwa. Uroczystości przypadają w 92. rocznicę jej męczeńskiej śmierci. Szczególnym wydarzeniem w czasie odpustu będzie rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego bł. Karoliny. O tych uroczystościach i kulcie kandydatki na nową polską świętą mówi w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" ks. Zbigniew Szostak, kustosz sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie.


"Solidarność" domaga się zakazu handlu w niedziele i święta

Związkowcy z NSZZ "Solidarność" pikietowali we wtorek przed Sejmem, wzywając do wprowadzenia ustawowego zakazu handlu w niedziele i święta. Pikietujących wsparli parlamentarzyści PiS i LPR. "Pracownicy handlu i ich rodziny potrzebują wolnej niedzieli i świąt. Potrzebują dni, w których będą mogli być razem ze swoimi dziećmi. Zatraciliśmy w Polsce sens przeżywania dni świątecznych" – napisali związkowcy w petycji, skierowanej do marszałka Sejmu, Marka Jurka.


Święto Odzyskania Niepodległości w Strzyżowie

Uroczyste świętowanie rozpoczęło się od przemarszu, wraz z orkiestrą pod dyr. P. Andrzeja Maźnickiego, do kościoła farnego. Świątynię zapełnili Strzyżowanie i zaproszeni goście. Byli m. in. Wicewojewoda Podkarpacki Robert Godek, Wojewódzki Lekarz Weterynarii Andrzej Konieczkowski, delegacja 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej w Rzeszowie z pocztem sztandarowym, gospodarze terenu, czyli Starosta P. Jan Stodolak, Burmistrz P. Marek Śliwiński a także dyrektorzy i pracownicy urzędów, szkół, przedsiębiorstw, szefowie Policji i Państwowej Straży Pożarnej.


Subskrybuje zawartość