Redakcja Katolicka TVP Rzeszów

REDAKCJA KATOLICKA TELEWIZJI RZESZÓW

Adres: Telewizja Polska S.A. Oddział w Rzeszowie
ul. Kopisto 6, 35-310 Rzeszów
tel. centrala: 17 861 33 00

Redaktorzy:
Ks. mgr Józef Brzostowski, RM, redaktor Telewizji Rzeszów od 02