Gogołów

Gogołów

parafia Gogołów
p.w.: Św. Katarzyny
parafia erygowana: XIV w.
Adres: Gogołów 2
38-131 Gogołów,
tel. 17 277 83 11
www.parafiagogolow.pl
gmina: Frysztak, powiat: strzyżowski, województwo: podkarpackie
proboszcz: Ks. mgr Jacek Cierpich, EC

Historia:

Erygowanie parafii przypisuje się Świętosławowi Korycińskiemu na początku XIV w., w 1312 r. Data ta nie jest pewna. Pierwsza wzmianka o parafii gogołowskiej, należącej do diecezji krakowskiej pochodzi z księgi uposażeń z 1513 r. Lista proboszczów jest od 1565 r. Pierwszym znanym proboszczem był ks. Grzegorz Strzemień od 1565 r. Drewniany kościół Św. Katarzyny został wybudowany w 1672 r. gdy proboszczem był ks. Jan Gizmanowski. W kruchcie kościoła znajduje się napis: "Na chwałę Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, ku czci Bogarodzicy Najświętszej Maryi Panny i Św. Katarzyny, patronki parafii tutejszej kościół ten, drugi z rzędu dla Polaków katolików wystawili Jakub i Joachim Rojowscy bracia - dziedzice Gogołowa R.P. 1672". Kościół ten ponad trzysta lat służył parafianom Gogołowa, Glinika G. i Huty Gogołowskiej w pielgrzymowaniu do Niebieskiej Ojczyzny.
Ponieważ w obecnych czasach nie mieścił ludzi zachodziła potrzeba budowy nowego kościoła. Myślano już o budowie przed I wojną światową, później w okresie międzywojennym. Wreszcie po II wojnie światowej rozpoczęto starania o zezwolenie na budowę. Starał się o to Ks. Proboszcz Jakub Ciciora, a od 1973 r. ks. proboszcz Emil Midura. Wydano po długich staraniach zezwolenie w 1981 r. i wtenczas rozpoczęto budowę, która trwała do 1988 r. 07.08.1988 r. bp Ignacy Tokarczuk konsekrował kościół pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej. Projektowali kościół inż. Jerzy Nosek z Rzeszowa i inż. Zdzisław Żak z Rzeszowa. Wnętrze kościoła i polichromię projektował i wykonał prof. Stanisław Jakubczyk z Krakowa. 08.09.1984 r. bp Tadeusz Błaszkiewicz konsekrował dwa dzwony. Przez trzy lata były budowane 20 głosowe organy, które wykonali Jan i Dariusz Zych z Wołomina, a 06.10.1991 r. poświęcił je bp Ignacy Tokarczuk. Do tego czasu kościół został wyposażony w ławki, konfesjonały. Po ukończeniu budowy kościoła w Gogołowie przystąpiono w 1989 r. do budowy kościoła filialnego w Hucie Gogołowskiej, która liczy 290 mieszkańców. Budowa trwała trzy lata. Kościół projektował Mieczysław Zarych z Rzeszowa. W dniu 06.09.1992 r. bp Kazimierz Górny, Ordynariusz Rzeszowski, poświęcił kościół filialny w Hucie Gogołowskiej, pod wezwaniem Św. Józefa Robotnika.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1981-1988, konsekrowany w 1988 r.; stary drewniany zbudowany w 1672 r.

Odpust parafialny: 05. 08. (MB Śnieżnej)

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:
Huta Gogołowska p.w. św. Józefa Robotnika, odpust 01.05.
Gogołów p.w. św. Katarzyny, odpust 25.11.

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców - 2323, wiernych - 2314, innowierców - 4, niewierzących - 2

Terytorium:
Gogołów - 1178; Glinik Górny - 918; Huta Gogołowska, 3,5 km - 290.

Cmentarz: parafialny - 1,15 ha (stary) i 0,70 ha (nowy) kaplica cmentarna

Wydawnictwa o parafii:
Dudek Joanna, Monografia parafii Gogołów, Kraków 1997, mps, UJ Kraków