Sieklówka

Sieklówka

parafia Sieklówka
p.w.: Św. Stanisława Biskupa
parafia erygowana: 1489 r.
Adres: Sieklówka 72
38-214 Bieździedza,
tel. 13 446 03 18
gmina: Kołaczyce, powiat: jasielski, województwo: podkarpackie
proboszcz: Ks. mgr lic. Czesław Rzeszut,

Historia:

Do końca XV wieku Sieklówka należała do parafii w Warzycach. Dnia 6 lutego 1489 r. utworzono jednowioskową parafię. Należała ona do dekanatu jasielskiego. Kościół drewniany został zbudowany przez Jakuba z Sieklówki w środku wsi w pobliżu dworu. W połowie 16 wieku, w okresie ruchów religijnych, dziedzic Sieklówki przyjął arianizm i kościół uległ profanacji, co przyczyniło się do upadku parafii.Późniejszy dziedzic Jakub Filipowski i jego syn Hieronim sympatyzowali z anabaptystami. Około 1580 r. wieś przeszła w ręce kalwinów i kościół był w ich posiadaniu do 1669 r. Duszpasterstwo w parafii od 1595 r. sprawował kapłan z Lubli. Kościół został całkowicie zniszczony i Biskup Krakowski zniósł parafię - wcielając ją do Lubli. W tym też czasie, prawdopodobnie w wyniku zamieszek religijnych, w 1661 r. dokonano podziału wsi na Sieklówkę Górną i Dolną. W latach 1758 - 64 została wybudowana kaplica drewniana pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa. Po pierwszym rozbiorze Polski 1772 r. tereny te należały do Cesarstwa Austro - Węgierskiego. W początkach XIX w. Sieklówka Dolna była własnością Jerzego i Anny Ramułtów i ich staraniem w 1812 r. utworzono parafię. W 1816 r. w Brzostku ukończono budowę nowego murowanego kościoła. W związku z tym rozebrano kościół filialny w Kleciach. Sieklówka zakupiła budulec z tej świątyni i jak głosi legenda przewieziono go w ciągu jednego dnia do Sieklówki. W 1818 r. kościół poświęcono. Pierwszym kapłanem w nowym kościele był ks. Jakub Rozmus. Drewniany kościół służył parafianom do 1993 r., kiedy to w nocy z 6/7 kwietnia (z Wielkiego Wtorku na Wielką Środę) z niewyjaśnionych przyczyn spłonął. Przetrwał dwie wojny światowe. Niemcy w czasie drugiej wojny wywieźli dzwony i zabytkowy Tryptyk . Ale pozostał w głównym barokowym ołtarzu obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z XV wieku, który spłonął. Wszystko to bezpowrotnie zostało stracone w ogniu.Po pożarze, 01.05.1993 r. nastąpiła zmiana proboszcza. Probostwo w Sieklówce objął ks. Mariusz Wójcik, który od zaraz zaczął gromadzić materiał na budowę nowej świątyni. W uroczystość Chrystusa Króla (20.11.1993 r.), bp Kazimierz Górny, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej poświęcił kamień węgielny i nową świątynię oraz wmurował akt erekcyjny. W ciągu 80 dni roboczych, od chwili rozpoczęcia budowy, pod kierunkiem ks. proboszcza Mariusza Wójcika został wybudowany i nakryty nowy kościół. Obecnie trwają przygotowania do konsekracji świątyni.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1993 r. Konsekracja planowana 08.05.2000 r.

Odpust parafialny: 08. 05.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców - 980, wiernych - 980, innowierców - 0, niewierzących - 0

Terytorium:
Sieklówka

Cmentarz: komunalny - 0,80 ha

Wydawnictwa o parafii:
"Płomień nadziei" miesięcznik