Baryczka

Baryczka

Parafia Baryczka

parafia erygowana: 1983 r.
Adres: Baryczka 207
38-115 Połomia,
tel. 17 277 31 79

gmina: Niebylec, powiat: strzyżowski, województwo: podkarpackie
proboszcz: Ks. mgr Jerzy Gajda,EC

Historia:

Baryczka to osada wzmiankowana w źródłach już w XV w. jako osada należąca do parafii Połomia, którą erygował w 1447 r. bp Zbigniew Oleśnicki, biskup krakowski. Przez kilka wieków Baryczka należała do parafii połomskiej. Dopiero w 1979 r. zawiązany został Komitet Budowy Kościoła, którego przewodniczącym został Kazimierz Witek. Budową kościoła kierowali ks. Jan Gąsior, a po jego śmierci ks. Leopold Kordas, proboszcz połomskiej parafii. 25.06.1983 r. Biskup Przemyski Ignacy Tokarczuk erygował w Baryczce parafię pod wezwaniem Nawiedzenia Matki Bożej, a jej pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Kaszowski. Kościół został poświęcony 30.05.1984 r. przez bpa Stefana Moskwę, sufragana przemyskiego. W 1984 r. założono cmentarz parafialny i rozpoczęto budowę plebani, którą ukończono w 1987 r. W tych latach wybudowano też budynek gospodarczy i kaplicę cmentarną.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1983 r.

Odpust parafialny: 31.05.

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców - 994, wiernych - 994, innowierców - 0, niewierzących - 0

Terytorium:
Baryczka

Cmentarz: parafialny - 0,24 ha, kaplica cmentarna