Niebylec

Niebylec

parafia Niebylec
p.w.: Znalezienia Krzyża Świętego
parafia erygowana: 1464 r.
Adres: Niebylec 36
38-114 Niebylec,
tel. 17 277 30 33
17 277 33 99 - wik.
E-mail: niebylec@rzeszow.opoka.org.pl
www: http://www.niebylec.rzeszow.opoka.org.pl
gmina: Niebylec, powiat: strzyżowski, województwo: podkarpackie
proboszcz: Ks. dr Czesław Goraj,

Historia:

Niebylec to niewielka miejscowość założona w 1475 r. przez Jana Machowskiego. Dzięki staraniom właścicieli Machowskich otrzymał w 1509 r. prawa miejskie od króla Zygmunta Starego i zachował je do 1935 r. Początkowo Niebylec należał do parafii w Konieczkowej, gdzie w 1460 r. bracia Marcin, Stanisław, Jan i Mikołaj Machowscy właściciele Konieczkowej i Jawornika ufundowali pierwszy drewniany kościół w stylu gotyckim, p.w. św. Marii Magdaleny. Parafię erygował 14.06.1464 r. bp Jan Gruszczyński, biskup krakowski, kanclerz Rzeczypospolitej. Pierwszym proboszczem na życzenie fundatorów, został ks. Stanisław z Opatowa. Pierwsza świątynia, skromna w swych rozmiarach i konstrukcji, była wielokrotnie odnawiana i przebudowywana. W XVI w. została zbeszczeszczona przez ówczesnego kolatora - Piotra Machowskiego, zwolennika kalwinizmu. W 1823 r. znajdowała się w stanie kompletnej ruiny. Dlatego zadecydowano o jej rozbiórce. W 1650 r. została powołana parafia konieczkowsko - niebylecka. Pierwszym proboszczem został ks. Jan Baltazarowicz. Dziedzic Niebylca Janusz Romer ufundował w Niebylcu 1646 r. drewniany, barokowy kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, który gruntownie odnowiony w 1846 r. przetrwał 300 lat (do 1943 r.) Obecny kościół parafialny p.w. Znalezienia Krzyża św. w Niebylcu został zbudowany w latach 1936 -1943 według projektu Tadeusza Mulickiego z Rzeszowa, pod nadzorem inż. Józefa Urbanika ze Strzyżowa za proboszcza ks. Franciszka Strzępka i wikariusza Franciszka Murasa, przy zaangażowaniu całej wspólnoty parafialnej, wspieranej przez rodaków z Ameryki. Kościół został konsekrowany 12.06.1956 r. przez bpa Franciszka Bardę, ordynariusza przemyskiego. Wewnątrz świątyni na uwagę zasługuje zabytkowy XVII-wieczny krucyfiks w głównym ołtarzu wraz z barokowymi figurami Matki Bożej Bolesnej i św. Jana Apostoła oraz obraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, kopia Murilla. Są to pozostałości po kościele niebyleckim. Natomiast z kościoła konieczkowskiego pochodzi gotycki krucyfiks, który umieszczony jest w przedsionku kościoła.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1940 r., konsekrowany w 1956 r.

Odpust parafialny: 04. 05.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:
Gwoździanka p.w. śś. Kosmy i Damiana, odpust 26. 09.

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców - 2587, wiernych - 2586, innowierców - 2, niewierzących - 0

Terytorium:
Niebylec - 600; Gwoździanka, 1,5 km - 338; Jawornik Niebylecki - nr 1-92, 451-499, 2 km - 374; Konieczkowa, 2 km - 1202; Małówka, 1 km - 260, Baryczka nr 225, 227, 228, 236, 238, 338a, 240- 244, 2km - 50.

Cmentarz: parafialny - 1,5 ha; w Gwoździance parafialny - 0,50 ha, kaplica cmentarna

Wydawnictwa o parafii:
Rudny J., Niebylec i okolice, Niebylec 1997.