Wiśniowa

Wiśniowa

parafia Wiśniowa
p.w.: NMP Królowej Świata
parafia erygowana: 1971 r.
Adres: Wiśniowa 189 A
38-124 Wiśniowa,
tel. (0-17) 277 50 80

gmina: Wiśniowa, Frysztak(część), powiat: strzyżowski, województwo: podkarpackie
proboszcz: Ks. mgr Marek Matera,

Historia:

Parafia Wiśniowa przed 1971 r. należała do dwóch parafii: większa część do Niewodnej oraz część do Frysztaka. Tendencje do utworzenia odrębnej parafii w Wiśniowej pojawiły się już przed drugą wojną światową, której wybuch przerwał zamiary aż do 1970 r. kiedy to na przełomie lat 1970-1971 podjęto starania o erygowanie odrębnej parafii w Wiśniowej. W czerwcu 1971 r. bp Ignacy Tokarczuk oddelegował ks. Antoniego Woźniaka do zorganizowania odrębnej placówki duszpasterskiej w Wiśniowej, przy małej kaplicy nagrobnej za parkiem, własności Rodziny Mycielskich. Do 1985 r. władze państwowe nie uznawały nowych parafii oraz mianowanego proboszcza. Tworzenie nowej parafii w owym czasie powodowało ciągłe walki z władzami komunistycznymi, rozprawy sądowe, kary pieniężne. Cały majątek Mycielskich po wojnie przeszedł na własność Państwa wraz z kaplicą nagrobną, i wierni z całej okolicy zdobywali ją siłą kilkakrotnie. Dopiero Komitet Centralny Partii wydał decyzje o przekazaniu kaplicy do celów kultu. Kaplica wybudowana została przez Rodzinę Mycielskich w latach 1903 - 1905 r. w stylu neoklasycystycznym z podziemiami do grzebania zmarłych członków rodziny. Do tej kaplicy wierni dobudowali rodzaj pewnego zadaszenia i ocieplili je oraz na tyle urządzili aby mogły się odbywać wszystkie nabożeństwa. Dnia 31 maja 1972 r. bp lgnący Tokarczuk poświęcił tak przygotowany kościółek wybudowany w nocy (z 19 na 20. XI. 1971 r.), ku ogromnej radości wiernych. Od 1995 r. parafia prowadzi budowę nowego kościoła parafialnego oraz plebani.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1995 -2008

Odpust parafialny: 22.08.,

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:
kaplica nagrobna Mycielskich, murowana zbudowana w 1908 r. OD 1972 - 2005 r. była kościołem parafialnym dla parafii.

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców - 1651, wiernych - 1651, innowierców - 0, niewierzących - 0

Terytorium:
Wiśniowa (część) - 1171; Cieszyna (cząść), 2 km - 120; Jazowa, 2,5 km - 324,

Cmentarz: parafialny - 0,33 ha. nowy komunalny w przygotowaniu - 1,8 ha.

Wydawnictwa o parafii:
"Promyczek z Jazowej" miesięcznik