Gorlice - Glinik Mariampolski

Gorlice-Glinik Mariampolski

parafia Gorlice - Glinik Mariampolski
p.w.: Matki Bożej Nieustającej Pomocy
parafia erygowana: 1980 r.
Adres: ul. 11-go Listopada 89
38-300 Gorlice,
tel. 18 352 24 36
gmina: Gorlice, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie
proboszcz: Ks. mgr Marek Urban,

Historia:

W 1907 r. Spółka Akcyjna Galicyjskie Karpackie Naftowe Towarzystwo wybudowała kaplicę pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i sprowadziła Siostry Służebniczki Starowiejskie. Kaplica ta przetrwała do pierwszej wojny światowej. W 1914 r. wraz z przedszkolem została doszczętnie zniszczona. W tym też roku ówczesna dyrekcja zakładów przekazała na kaplicę, mieszkanie Sióstr i ochronkę, budynek zastępczy, który 23.12.1923 r. został poświęcony jako obiekt sakralny. W 1936 r. przystąpiono do budowy nowej kaplicy. Do 1939 r. wybudowano mury pod sklepienie. Wojna jednak przerwała prace budowlane i częściowo uległy zniszczeniu mury kościoła. W latach 1957-58 w związku z rozbudową zakładu, mury świątyni musiały ulec rozbiórce. Rolę kaplicy parafialnej spełniała mała kaplica będąca w obrębie rozbudowującego się zakładu Fabryki Maszyn Wiertniczych i Górniczych. W 1955 r. rozpoczęto usilne starania o zezwolenie na budowę nowej świątyni. 17.12.1958 r. Biskup Tarnowski erygował w Gliniku wikarię parafialną w prawach częściowo zrównaną z parafią. 11.02.1977 r., w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, parafia otrzymała zezwolenie na budowę świątyni. W latach 1977-80 gromadzono materiały budowlane, sporządzano plan architektoniczny i projekty branżowe. 08.06.1979 r. Ojciec Święty Jan Paweł II przebywając w Nowym Targu dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła. 14.05.1981 r. bp Jerzy Ablewicz, Ordynariusz Tarnowski, dokonał wmurowania kamienia węgielnego. 22.12.1982 r. decyzją Kurii Biskupiej w Tarnowie została erygowana parafia w Gorlicach-Gliniku pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Pierwszym proboszczem został ks. Józef Micek - budowniczy świątyni. 20.04.1986 r. bp Piotr Bednarczyk, sufragan tarnowski, dokonał poświęcenia czterech dzwonów wykonanych w firmie ludwisarskiej Felczyńskich w Przemyślu. 17.10.1993 r. bp Kazimierz Górny, Ordynariusz Rzeszowski, dokonał konsekracji kościoła i ołtarza. W ołtarzu zostały umieszczone relikwie Bł. Karoliny Kózka, Dziewicy i Męczennicy.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1980-1983.

Odpust parafialny: Niedziela przed lub po 24.06.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:
Kaplica DPS
p.w. MB Częstochowskiej, odpust
Kaplica Sióstr Służebniczek
p.w. MB Nieustającej Pomocy, odpust

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców - 3196, wiernych - 3115, innowierców - 30, niewierzących - 35

Terytorium:
Gorlice - ulice: Biecka (nr 20-100), Brzozowa, Graniczna, 11 - go Listopada (od 24 do końca), Kombatantów (1 -7), Korczaka (10 - 38), Leśna, Michalusa, Ks. Prymasa Wyszyńskiego, W. Pola,
Sikorskiego, Szopena, Ściegiennego, Wielgosza, Wspólna, Zagorzańska.

Cmentarz: parafialny i komunalny w parafii Narodzenia MB

Domy zakonne:
Siostry Służebniczki NMP Starowiejskie
ul. 11 Listopada 89, 38-300 Gorlice, tel. 18 352 03 19, przełożona: S. Teresa Dul , 3 siostry
Siostry Zakonu Św. Bazylego (Bazylianki) obrządku gr.-kat., ul. 11 Listopada 47, 38-300 Gorlice, tel. 18 352 18 41, przełożona: S. Paula Lipkiewicz , 6 sióstr

Wydawnictwa o parafii: