Gorlice - Św. Andrzeja Boboli

Gorlice-św. Andrzeja Boboli

parafia Gorlice - Św. Andrzeja Boboli
p.w.: Św. Andrzeja Boboli
parafia erygowana: 1983 r.
Adres: ul. Partyzantów 11
38-300 Gorlice,
tel. 18 352 57 17
18 353 02 87 - wik.
18 353 02 88 - wik.
E-mail: abgorlice@gmail.com
www. bobola.gorlice.pl
gmina: Gorlice, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie
proboszcz: Ks. mgr Stanisław Kogut,EC

Historia:

Parafia została erygowana w sierpniu 1983 r. przez bpa Jerzego Ablewicza, Biskupa Tarnowskiego. W 1984 r. wybudowano prowizoryczną kaplicę poświęconą przez bpa Jerzego Ablewicza w dniu 26.08.1984 r. Służyła ona jako kościół do dnia 03.05.1998 r., kiedy to przeniesiono nabożeństwa do nowego kościoła. Kaplica została rozebrana w 1998 r. Starania o budowę kościoła podjęto jeszcze przed utworzeniem parafii. Wymagane zezwolenie otrzymano w 1988 r. Kamień węgielny pod jego budowę poświęcił Ojciec Święty na Błoniach Krakowskich w 1983 r. Budowę kościoła rozpoczęto w 1990 r. Ponieważ kościół ten budowany jest na miejscu krwawej bitwy pod Gorlicami w dniu 02.05.1915 r., w której brał udział również ojciec Papieża Jana Pawła II, wzniesiony jest jako "Wotum Wdzięczności Bogu za Papieża Jana Pawła II". Kościół projektował architekt Julian Klimek z Krakowa. Projekty konstrukcyjne wykonali inżynierowie: Andrzej Kozłowski z żoną Krystyną i synem Wacławem. Nadzór budowlany sprawował Władysław Kotlinowski. Prace w dużej części wykonywano w czynie społecznym. By zyskać odpowiednie oświetlenie, kościół zaprojektowano na rzucie "wygryzionego" kwadratu, po przekątnej. Wnętrze trójnawowe z filarami. Strop kasetonowy podwieszony do stalowej konstrukcji dachu. Wnętrze zaprojektował także architekt Julian Klimek z Krakowa. Ołtarz główny Michał Wachowski. Krzyż zdobiący ołtarz to kopia wizerunku Chrystusa Ukrzyżowanego z kościoła św. Marka w Krakowie. Obraz "Jezu, Ufam Tobie" i św. Andrzeja Boboli malował miejscowy malarz Michał Wachowski. On też jest autorem malowanej Drogi Krzyżowej wewnątrz kościoła oraz drugiej umieszczonej na ścianach zewnętrznych w formie płaskorzeźby. 22-głosowe organy to dar Parafii z Kemnath Stadt (Bawaria). Cały kościół jest podpiwniczony. Część centralna podziemia przeznaczona jest na salę teatralną. Świątynię uroczyście konsekrował bp Kazimierz Górny, Ordynariusz Rzeszowski, w dniu 11.10.1998 r., w dwudziestolecie Pontyfikatu Jana Pawła II.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1990-1998, konsekrowany w 1998 r.

Odpust parafialny: Niedziela przed 16.05.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców - 4390, wiernych - 4144, innowierców - 147, niewierzących - 20

Terytorium:
Gorlice - ulice: Kopernika, Krakowska (od 9 do końca), Laskowskiego, Lipowa, Gen. Okulickiego, Partyzantów, Podzamcze, Pułaskiego, Słoneczna, Wrońskich, Zamkowa - 5350; Ropica Polska (część tzw. Nad Magdaleną i Za Magdaleną), 1,5 km - 450

Cmentarz: komunalny i parafialny w parafii Narodzenia NMP

Domy zakonne: