Gorlice - św. Jadwigi Królowej

Gorlice-św. Jadwigi Królowej

parafia Gorlice - św. Jadwigi Królowej
p.w.: Św. Jadwigi Królowej
parafia erygowana: 1998 r.
Adres: ul. Ariańska 4
38-300 Gorlice,
tel. 18 353 88 50
E-mail: gorlice-jadwiga@rzeszow.opoka.org.pl
www.jadwiga.gorlice.pl
gmina: Gorlice, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie
proboszcz: Ks. mgr Jerzy Gondek, RM, KHKKB

Historia:

Parafia p.w. św. Jadwigi Królowej została utworzona dnia 15.08.1997 r. decyzją bpa Kazimierza Górnego. W dniu 07.06.1998 r. została poświęcona tymczasowa kaplica oraz krzyż i plac pod budowę nowego kościoła. Duszpasterstwo prowadzone jest w tymczasowej kaplicy i trwają prace przy budowie świątyni oraz plebanii, której projektantem jest architekt Jan Okowiński z Nowego Sącza.

Kościół parafialny: w budowie

Odpust parafialny: 08.06. - św. Jadwigi Królowej

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców - 5800, wiernych - 5685, innowierców - 90, niewierzących - 25

Terytorium:
Gorlice - ulice: Ariańska, Armi Krajowej, Batorego, Biechońskiego, Broniewskiego, Brzechwy, Chrobrego, Dolna, Dukielska, Gałczyńskiego, Jezierskiego, Kazimierza Wielkiego, Klimkowicza, Kochanowskiego, Kościuszki, Królowej Jadwigi, Krzewickiego, Krzywoustego, Kwiatowa,Lenartowiczów, Łąkowa, Łokietka, Mickiewicza (nry 28-34, 15-17), Mieszka I, Nowodworze, Orzeszkowej, Piękna, Pocieszka, Po Lodownią, Polna, Prusa, Reymonta, Sienkiewicza, Sokolska, Sosnowa, Szpitalna, Węgierska (nry 1-95, 2-52), Warneńczyka, Zbożowa, Żeromskiego.

Cmentarz: miejski

Domy zakonne:
Siostry Służebniczki NMP Starowiejskie
ul. Jezierskiego 26, 38-300 Gorlice, tel. 18 353 14 46, przełożona: S. Marta Niemiec, 6 sióstr

Wydawnictwa o parafii: