Jasło - Chrystusa Króla

Jasło Chrystusa Króla

parafia Jasło - Chrystusa Króla
p.w.: Chrystusa Króla
parafia erygowana: 25.09.1988 r.
Adres: ul. Dolna 33
38-200 Jasło,
tel. 13 446 84 72
E-mail: jaslochk@rzeszow.opoka.org.pl
www: http://www.jaslochk.rzeszow.opoka.org.pl
gmina: Jasło, powiat: jasielski, województwo: podkarpackie
proboszcz: Ks. mgr Grzegorz Bokota,

Historia:

Parafia p.w. Chrystusa Króla w Jaśle - Brzyszczkach została wydzielona z parafii Jasło - Fara. Pierwsza Msza św. połączona z poświęceniem placu pod przyszłą kaplicę miała miejsce 19.10.1986 r. Pierwszy odpust parafialny nowa wspólnota przeżywała 23.11.1986 r. Dekret utworzenia rektoratu wydał bp Ignacy Tokarczuk, Ordynariusz Przemyski, w dniu 05.07.1987 r., zaś 25.09.1988 r. ogłoszono dekret o erygowaniu parafii Chrystusa Króla w Jaśle. Parafia posiada kościół tymczasowy zbudowany w 1987 r. wielką ofiarnością całej społeczności w trudnych czasach, mimo szykan i przeciwności ze strony władz. 17.11.1989 r. nastąpiło poświęcenie nowej plebani. 25.11.1990 r. miała miejsce uroczystość poświęcenia dzwonu. Pierwszym proboszczem był ks. Adam Szymański. Przyczynił się on do powstania parafii i jej rozwoju. W dniu 15.12.2001 r. Bp Edward Białogłowski poświęcił tymczasową kaplicę p.w. Matki Bożej Królowej Polski. Przy tej kaplicy zostanie wybudowany nowy kościól parafialny, a terytorium parafii Dekretem Biskupa Rzeszowskiego z dniem 16.12.2001 r. zostało powiększone o Osiedle Hankówka i Gorajowice z przyległymi ulicami.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1987 r. (tymczasowy).

Odpust parafialny: Uroczystość Chrystusa Króla

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:
Kaplica Szpitala Rejonowego w Jaśle
p.w. MB Nieustającej Pomocy, odpust

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców - 3000, wiernych - 2950, innowierców - 30, niewierzących - 30

Terytorium:
Jasło - ulice: Bieszczadzka, Brzyszczki, Dolna, Jagodowa, Jodłowa, Klonowa, Lipowa, Lwowska (33-49, 53-123 i 22-72), Towarowa (13 - 25), ul. Ulaszowice, ul. Reymonta, ul. Skalna, ul. Mjra H. Dobrzańskiego, ul. Witosa (od ul. Dobrzańskiego do ul. Łukasiewicza), ul. Na Kotlinę, ul. Towarowa,Osiedle Hankówka (ul. Rzemieślnicza, ul. Śnieżna, ul. Robotnicza, ul. Hankówka), Gorajowice, Szpital Specjalistyczny w Jaśle.

Cmentarz: miejski

Wydawnictwa o parafii: