INFORMACJE O PARAFII: Jasło - Matki Bożej Częstochowskiej

Jasło-Matki Bożej Częstochowskiej

parafia Jasło - Matki Bożej Częstochowskiej
p.w.: Matki Bożej Częstochowskiej
parafia erygowana: 03.12.1995 r.
Adres: ul. Mickiewicza 39
38-200 Jasło,
tel. 13 446 29 90
13 448 12 18 - wik.
13 448 16 00 – wik.
http://www.parafiambcz.rzeszow.opoka.org.pl/
gmina: Jasło, powiat: jasielski, województwo: podkarpackie
proboszcz: Ks. mgr Tadeusz Gąsiorowski, RM, KKKJ

Historia:

Parafia p.w. M.B. Częstochowskiej została utworzona dekretem bpa Kazimierza Górnego w I niedzielę Adwentu, 05.12.1995 r. Nowa parafia powstała z podziału parafii św. Stanisława i św. Antoniego (OO. Franciszkanie). W tym dniu bp E. Białogłowski poświęcił prowizoryczną kaplicę, która od samego początku stanowiła część kościoła właściwego (zakrystię). Dzięki Bożej pomocy i wsparciu parafian od jesieni 1995 r. do lipca 1996 r. ukończono zręby świątyni (stan surowy) natomiast w 1997 r. założono okna, wytynkowano i wybiałkowano środek kościoła, tak że od odpustu 26.08.1997 r. Msze św. odprawiane są już w kościele. W 1997 r. również postawiono w stanie surowym plebanię. Rok 1998 to wykańczanie świątyni wewnątrz: prezbiterium, posadzki, witraż w oknie centralnym oraz nagłośnienia. W tym roku księża w miesiącu sierpniu zamieszkali w budynku nowej plebanii. W 1999 r. wykonano elewację zewnętrzną kościoła i plebani, a także wykonano marmurowy ołtarz i ambonkę, ławki i oświetlenie kościoła.

Kościół parafialny: w budowie

Odpust parafialny: 26.08.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców - 5000, wiernych - 4875, innowierców - 38, niewierzących - 15

Terytorium:
Jasło: ul. Krasińskiego (parzyste od nr 40 - do końca, nieparzyste od nr 71 do końca); ul. Mickiewicza(nieparzyste od nr 37 do końca, parzyste od 34 - do końca bez nr 108); ul. Sikorskiego (całość); ul. Strarowiejska, ul Szajnochy (nr 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59); ul. Szkolna (nieparzyste od nr 11 do końca, parzyste od nr 22 do końca); Jareniówka, Bryły, Kaczorowy.

Cmentarz: miejski

Wydawnictwa o parafii: