Jasło - Św. Antoniego Padewskiego

Jasło-św. Antoniego

parafia Jasło - Św. Antoniego Padewskiego
p.w.: Św. Antoniego Padewskiego
parafia erygowana: 1969 r.
Adres: ul. Chopina 1, skr. poczt. 66.
38-200 Jasło,
tel. 13 446 34 91,
13 448 11 10,
13 448 11 15 - fax
E-mail: jaslo@franciszkanie.pl
www: www.jaslo.franciszkanie.pl
gmina: Jasło, powiat: jasielski, województwo: podkarpackie
proboszcz: O. mgr lic. Krzysztof Kozioł OFM Conv.,

Historia:

Parafia św. Antoniego powstała w 1969 r. z podziału parafii farnej w Jaśle. Posiada kościół p.w. Św. Antoniego Padewskiego wybudowany w latach 1957- 1963 u zbiegu ulic 3 Maja i Szopena, projektantem był architekt Zbigniew Kupiec. Kościół poświęcono 06.10.1963 r. Cudowna figura św. Antoniego ustawiona była w prezbiterium do 1975 r. W 1975 r. dokonano przebudowy bocznych ołtarzy według projektu Mariana Skrzypka. Nawę po stronie Ewangelii przeznaczono na kaplicę św. Antoniego. Zgodnie z życzeniem władz prowincjalnych przeniesiono tu figurę św. Antoniego. Druga nawa została poświęcona Matce Bożej. W latach siedemdziesiątych postarano się o organy 32 - głosowe i trzy dzwony. Abp Ignacy Tokarczuk konsekrował kościół 11.05.1980 r. Od 1 stycznia 1997 r. kościół został podniesiony do rangi sanktuarium św. Antoniego. Kaplicę przebudowano według projektu inż. arch. Adama Przewoźnika od września do grudnia 1997 r., a poświęcono 21.03.1998 r.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1957-1963, konsekrowany w 1980 r.

Odpust parafialny: 13.06.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:
Kaplica Szpitalna (ul. Za Bursą)
p.w. , odpust
Gądki
p.w. MB Częstochowskiej, odpust niedz. po Wniebowzięciu
Kaplica Sióstr Szarytek
p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, odpust 08.12.
Kaplica Sióstr Michalitek
p.w. Św. Jana Bosko, odpust 31.01.

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców - 10982, wiernych - 10753, innowierców - 46, niewierzących - 28

Terytorium:
Jasło - ulice: Baczyńskiego, Dworcowa (nr 7-10), Ducala, Gądki (1 - 91), Franciszkanska, Jagiełły (od 19 do końca i parzyste 52 -72), Kopernika, Kraszewskiego, Lenartowicza, Letnia (nry 2-6), Metzgera, Moniuszki, Paderewskiego, Partyzantów, 1 Maja, Plażowa (nr 3-30), W. Pola, Polna, Roweckiego, Słoneczna (nr 49 - 106), Słowackiego (nr 7), Staszica (nry parzyste), Szkolna (1, 3, 5, 7, 14, 16), Szopena, 3 Maja (od 1 - 76), Ujejskiego, Wojska Polskiego (2 i 5), Za Bursą

Cmentarz: komunalny

Domy zakonne:
Ojcowie Franciszkanie (OFM Conv.)
ul. Szopena 1, 38-200 Jasło, tel. 13 446 34 91, przełożony: O. mgr lic. Krzysztof Kozioł OFM Conv. , 8 ojców
Siostry Michalitki
ul. Szkolna 9, 38-200 Jasło, tel. 13 446 37 48, przełożona: S. Łukasza Mikos , 6 sióstr
Siostry Szarytki
ul. Szopena 9, 38-200 Jasło, tel. 13 446 52 74, przełożona: S. Zofia Dłubacz , 4
siostry

Wydawnictwa o parafii:
Świstak Zdzisław, Franciszkanie w Jaśle, Jasło 1995;
Borkiewicz Izydor O. mgr lic., Duszpasterstwo Franciszkanów w Jaśle, Jasło 1999.