Kolbuszowa - Wszystkich Świętych (Fara)

Kolbuszowa Fara

parafia Kolbuszowa
p.w.: Wszystkich Świętych
parafia erygowana: 1523 r.
Adres: ul. Narutowicza 6
36-100 Kolbuszowa,
tel. 17 227 11 27 - prob.
17 227 45 46 - wik.
gmina: Kolbuszowa, powiat: kolbuszowski, województwo: podkarpackie
proboszcz: Ks. mgr Lucjan Szumierz, EC

Historia:

Kolbuszowa jako osada o charakterze wiejskim wzmiankowana jest po raz pierwszy w 1508 r. (prawdopodobnie pod nazwą Poręby Wielkie już w 1392 r.). Parafia powstała około 1523 r. z fundacji rodu Tarnowskich. W 1555 r. powstał przy parafii szpital, który istniał do 1793 r. W 1557 r. z fundacji St. Tarnowskiego wybudowano przy tymże szpitalu drewniany kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Przy kościele szpitalnym istniała wówczas kapelania. Przed 1863 r. (możliwe iż w 1800 r.) kościół ten przeniesiono na cmentarz, gdzie wkrótce został rozebrany. Na jego miejscu hr. Zygmunt Tyszkiewicz w latach 1890-92 ufundował, istniejącą po dziś dzień, murowaną kaplicę cmentarną. Są także dane, iż w 1604 r. istniała w Kolbuszowej szkoła parafialna. W 1751 r. bp krakowski A. St. Załuski zniósł tytuł plebalny parafii i erygował prepozyturę wraz z kolegium mansjonarzy. Na dzień 11.11.1766 r. datowany jest nowy dokument fundacyjny dla parafii wydany przez bpa J. M Lubomirskiego. Wiemy także, iż przynajmniej w tym czasie istniało w pałacu Lubomirskich w Przedborzu oratorium z przywilejem Mszy św. W I połowie XIX w. wzniesiono murowaną wikarówkę, krytą dachówką, przebudowaną w 1859 r., a służącą po dziś dzień za plebanię. W latach 1997-98 została ona gruntownie odnowiona i zmodernizowana. W 1873 r. z fundacji Tyszkiewiczów powstała w Weryni istniejąca po dziś dzień murowana dworska kaplica mszalna. W 1949 r. wzniesiono wolnostojącą dzwonnicę murowaną, wg proj. arch. Leona Darłaka. Znajdują się tam trzy dzwony odlane w 1639 r. W 1925 r. z parafii wyłączono Kupno (parafia erygowana 10.05.1925 r. przez bp. L. Wałęgę), gdzie już od 1919 r. istniała niezależna placówka duszpasterska (ekspozytura). W 1929 r. wyłączono także Przedbórz. W 1978 r. powstała parafia w Weryni, natomiast w 1986 r. w Domatkowie. W 1995 r. wyłączono Kolbuszowę Górną, w 1996 r. z części miasta Kolbuszowa wraz z Nową Wsią oraz Świerczowa utworzono nową parafię p.w. Św. Brata Alberta. Do połowy XVIII w. świątynia parafialna była drewniana. W latach 1750-60 książę Janusz Sanguszko wybudował istniejący po dziś dzień orientowany, trzynawowy barokowy kościół murowany. Został on konsekrowany przez bpa I. Krzyżanowskiego w 1766 r. Pod kościołem znajdują się niedostępne dzisiaj krypty grobowe Lubomirskich i Sanguszków. W 1852 r. podczas pożaru miasta spalony, po czym odbudowany. W latach 1929-35 staraniem proboszcza ks. Antoniego Dunajeckiego został on gruntownie przebudowany i powiększony, wg projektu architekta Bronisława Wiktora, przez budowniczego Bolesława Osiniaka. W skutek rozbudowy został pozbawiony swych barokowych cech stylowych. Poświęcenie tej świątyni nastąpiło w 1933 r. W latach 1973-74 staraniem proboszcza ks. dr L. Curyły przebudowano prezbiterium wg projektu inżyniera W. Pieńkowskiego. Polichromia wnętrza figuralna i ornamentalna wykonana została w latach 1974-75 wg projektu Ł. Karwowskiego. W kościele pozostały cztery ołtarze boczne późnobarokowe z elementami rokokowymi z XVIII w. Z tego okresu pochodzi także obraz MB Różańcowej z śś. Dominikiem i Katarzyną oraz pająk kryształowy. W 1998 r. zainstalowano w kościele nowe ogrzewanie i klimatyzację. W 1999 r. położono ornamentalną posadzkę granitową oraz marmurowe schody przy ołtarzach bocznych. Dnia 25.03.2007 r. Ks. Bp Kazimierz Górny, Biskup Rzeszowski nadał świątyni parafialnej tytuł kolegiaty, oraz dekretem z dnia 25.03.2007 r. powołał przy tej świątyni Kapitułę Kolegiacką w Kolbuszowej. Pierwszym prepozytem został mianowany ks. prałat Kazimierz Szkaradek, proboszcz z Cmolasu.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1929-1935.

Odpust parafialny: Niedziela po 01.11. i Niedziela po 12.09.;

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:
Kolbuszowa Dolna
p.w. Matki Bożej Częstochowskiej, odpust 26. 08.
Kalica Sióstr Służebniczek
p.w. św. Józefa, odpust 19,03

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców - 8000, wiernych - 7900, innowierców - 0, niewierzących - 200

Terytorium:
Kolbuszowa: ulice: Armii Krajowej, Batorego, Bema, Budowlanych, Chrobrego, Dembowskiego, Fabryczna, Goslara, Grunwaldzka, Handlowa, Jana Pawła II, Janka Bytnara, Jaśminowa, 11-go
Listopada, Kilińskiego, Klonowa, Kolejowa, Kołłątaja, Kościuszki, Krakowska (część do skrzyżowania z ul. Sidmiograj), Ks. Ruczki, Lelewela, Lipowa, Mała, Matejki, Mickiewicza, Nadziei, Narutowicza, Niecała, Nowe Miasto, Obrońców Pokoju (część do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką), Ogrodowa,
Partyzantów (do skrzyżowania z ul. Żeromskiego), Piekarska, Piłsudskiego, Pl. Wolności, Prusa, Puszkina, Rolnika, Różana, Rządzkiego, Rzeszowska, Sienkiewicza, Słoneczna, Sportowa, Szopena, Targowa, Towarowa, 3-go maja, Tyszkiewiczów, Wiktora, Wiśniowa, Wojska Polskiego, Wolska, Wrzosowa, Zacisze, Zielona, Żeromskiego, Żytnia - 6000; Kolbuszowa Dolna - ulice: Łąkowa,
Mielecka, Sawy, Sokołowska, Tarnobrzeska, Wiejska - 1800; Kolbuszowa Górna 600.

Cmentarz: parafialny - 2,54 ha, kaplica cmentarna

Domy zakonne:
Siostry Służebniczki NMP Starowiejskie
ul. 11 Listopada 6, 36-100 Kolbuszowa, tel. 17 227 11 87, przełożona: S. mgr Maria Orzech , 4 siostry

Wydawnictwa o parafii: