Nienaszów

Nienaszów

parafia Nienaszów
p.w.: Wniebowzięcia NMP
parafia erygowana: 1480 r.
Adres: Nienaszów 38
38-230 Nowy Żmigród,
tel. 13 441 72 32
E-mail: nienaszow@rzeszow.opoka.org.pl
www: http://nienaszow.rzeszow.opoka.org.pl
gmina: Nowy Żmigórd, powiat: jasielski, województwo: podkarpackie
proboszcz: Ks. mgr Jan Gajda,EC

Historia:

Nazwa miejscowości pochodzi wg ks. Władysława Sarny od Nienaszów, synów Nienasza pierwotnego założyciela. O tej miejscowości wspomina Długosz. Do parafii Nienaszów należą miejscowości: Nienaszów, Sadki, Poraj, Grabanina oraz Faliszówka w której został wybudowany kościół dojazdowy. Budowę obecnego kościoła parafialnego rozpoczęto 10.07.1859 r. w miejsce drewnianego pod wezwaniem Matki Bożej Wniebowziętej. Państwo Bronisława i Ludwik Krzystkiewiczowie ufundowali wielki ołtarz, zlecili jego pomalowanie i złocenie w 1864 r. W tym też czasie wybudowano dwa boczne ołtarze. Plany na wszystkie ołtarze, ambonę, konfesjonały i wzory do rzeźb wykonał ks. Walerian Starakiewicz, ówczesny proboszcz. On też sam wyrzeźbił wiele z nich. Kościół został poświęcony w 1889 r. przez bpa J. Glazera, sufragana przemyskiego. W 1939 r. kościół otrzymał nową polichromię wykonaną przez ks. prof. Władysława Luteckiego i prof. Strońskiego, wojna jednak nie pozwoliła dokończyć tego dzieła a przyczyniła się do wielkiego zniszczenia kościoła. W 1944 r. Niemcy wysiedlili wszystkich mieszkańców Nienaszowa i okolicznych wiosek. Przesiedlono ich do Samoklęsk, Mytarzy, Osieka, Osobnicy, Biecza, Gorlic, Święcan i innych miejscowości. Wielu wraz całymi rodzinami zostało wywiezionych do Niemiec do pracy. Kościół w czasie wojny do 1944 r. służył jako schron przed bombami, dopiero po wysiedleniu mieszkańców Kościół został zniszczony. Po zakończeniu wojny mieszkańcy powrócili z wysiedlenia, odbudowując spalone domy oraz remontowali zniszczoną świątynię. W 1946 r. pokryto dach kościoła blachą i sprawiono nowe okna, wykonane przez Władysława Janasa artystę-stolarza z Kopytowej. W 1950 r. wykonano ławki dębowe w Miejscu Piastowym w Zakładzie Księży Michalitów. Zakupiono i wykonano nowe wszystkie naczynia i szaty liturgiczne. W latach 1967 - 1971 odmalowano kościół i ufundowano 3 dzwony, które poświęcił ks. Mieczysław Zając - rodak.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1862 r., konsekrowany w 1889 r.

Odpust parafialny: 15.08.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:
p.w. , odpust

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców - 1600, wiernych - 1590, innowierców - 8, niewierzących - 2

Terytorium:
Nienaszów - 1021; Grabanina, 2,5 - 147; Poraj, 2 - 330; Sadki, 2 - 252

Cmentarz: Nienaszów - parafialny - 1 ha , 0,40 ha;

Wydawnictwa o parafii: