Ropczyce - Św. Michała Archanioła

Ropczyce-św. Michała

parafia Ropczyce - Św. Michała Archanioła
p.w.: Św. Michała Archanioła
parafia erygowana: XIV w. II poł.
Adres: ul. Sucharskiego 105
39-100 Ropczyce,
tel. 17 221 83 63
www:rzeszow.opoka.org.pl/michal/index.html
gmina: Ropczyce, Ostrów (część), powiat: ropczycko-sędziszowski, województwo:
proboszcz: Ks. Tadeusz Mieleszko, EC

Historia:

Parafia Witkowice erygowana była prawdopodobnie w II połowie XIV w. jako Fundacja kościelna. Przemawia za tym tytuł kościoła bardzo charakterystyczny dla fundacji z tego okresu - kościół p.w. Św. Doroty. Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1420 r. Parafię Witkowice wymienia również Długosz w XV w. W XVI w. parafia posiadała kościół drewniany i należała do dekanatu pilzneńskiego, a od końca XVI w. do dekanatu ropczyckiego. Nowy kościół również drewniany p.w. Św. Michała Archanioła wybudował kasztelan sandomierski Michał Sołtyk. Poświęcenia tego kościoła dokonał biskup krakowski 08.09.1761 r. Kościół odnowiono w 1812 r., a następnie w latach 1962 - 1964. Posiada polichromię secesyjną wykonaną w 1925 r. W 1966 r. zbudowano nowe organy. W latach 1972 - 1974 staraniem ks. prałata Józefa Wójcika dokonano rozbudowy kościoła przez przedłużenie go w kierunku zachodnim o 14 m. i wybudowano nową dzwonnicę. Projekt rozbudowy kościoła i dzwonnicy wykonał inż. arch. Gerard Pająk z Rzeszowa. 23.06.1974 r. bp Jerzy Ablewicz dokonał poświecenia rozbudowanego kościoła i konsekracji trzeciego dzwonu. Nową część kościoła i dzwonnicy wybudowano z cegły i żelbetonu. Projekt polichromii i witraży do nowej części kościoła wykonał plastyk mgr inż. Maciej Kauczyński z Krakowa. Wystrój nowej części kościoła został poświęcony 05.12.1976 r. przez bpa Józefa Gucwę. Do parafii Witkowice należą miejscowości: Witkowice, Pietrzejowa, Kozodrza i Żdżary. W Kozodrzy znajduje się kaplica p.w. Św. Maksymiliana Kolbe, wybudowana w latach 1982 - 1983, w której odprawiane są Msze Święte w niedziele, święta i pierwsze piątki miesiąca. W Żdżarach znajduje się murowany kościół p.w. Św. Józefa, wybudowany w latach 1982 - 1984, konsekrowany 29.07.1984 r. Odprawiane są tam nabożeństwa podobnie jak w Kozodrzy. 01.07.1986 r. Witkowice i Pietrzejowa zostały włączone administracyjnie do miasta Ropczyce, dlatego też została zmieniona nazwa parafii: Parafia p.w. Świętego Michała Archanioła w Ropczycach - Witkowicach.

Kościół parafialny: drewniany-murowany, zbudowany w 1761 r., rozbudowany w latach 1972-1974.

Odpust parafialny: Niedziela przed 29.09. - św. Michała; Niedziela przed lub po 27. 06. (MB
Nieustającej Pomocy);

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:
Kaplica Sióstr Służebniczek
p.w. Imienia Maryi, odpust 08.09
Żdżary
p.w. św. Józefa, odpust 19. 03.
Kozodrza
p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego, odpust 14. 08.

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców - 3125, wiernych - 3114, innowierców - 10, niewierzących - 1

Terytorium:
Ropczyce: ulice: Błonie, Cicha, Kolonia, Mickiewicza (nieparzyste 127 - do końca, parzyste od 98 do końca), Olszyny, Pałacowa, Rolnicza, Rzeczna, Rzeszowska, Spokojna, Sucharskiego, Szkolna, Wyszyńskiego (nieparzyste od nr 137 do końca, parzyste od nr 152 do końca), - 2137; Kozodrza, 4 km - 727; Żdżary, 13 km - 288.

Cmentarz: parafialny - 1,5 ha, kaplica cmentarna

Domy zakonne:
Siostry Służebniczki NMP Dębickie
ul. Sucharskiego 52, 39-100 Ropczyce, tel. 17 221 85 86, przełożona: S. Seweriana Mleczko, 10 sióstr

Wydawnictwa o parafii: