Rzeszów - Miłocin

Miłocin
milocin2.jpg

parafia Miłocin
p.w.: Św. Huberta
parafia erygowana: 1969 r.
Adres: Miłocin 39
36-062 Zaczernie,
tel. 17 855 29 38
E-mail: milocin@rzeszow.opoka.org.pl
gmina: Głogów Młp., powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie
proboszcz: Ks. dr Edward Rusin, RM

Historia:

Fundatorem kaplicy św. Huberta w Miłocinie był prawdopodobnie Jerzy Ignacy Lubomirski, właściciel rozległych terenów łowieckich wokół Rzeszowa. Według tradycji, świątynia została ufundowana jako wotum za cudowne ocalenie w czasie polowania. Kaplica jest przykładem XVIII - wiecznego kultu św. Huberta. Powstała w latach 1741-1746. Budynek jest miniaturą kościoła Sakramentek na Nowym Mieście w Warszawie, zaprojektowanym przez Tylmana z Gameren. (wysokość 9,5 m., szerokość 8m.) Świątynia jest budowlą centralną, wzniesioną na planie krzyża greckiego z wpisanym ośmiobokiem. Kaplica jest jedyną w Polsce świątynią parafialną pod wezwaniem św. Huberta. Parafia została erygowana w Miłocinie w 1969 r. Jej terytorium wydzielono z parafii św. Józefa na Staromieściu w Rzeszowie. Obecnie podjęto konserwację zabytkowej świątyni. Jednocześnie trwają prace przy budowie nowej świątyni parafialnej. W dniu 15 września 2000 r. Bp Kazimierz Górny dokonał wmurowania kamienia węgielnego poświęconego przez Jana Pawła II w Sandomierzu oraz dokonał poświęcenia świątyni. 03.11.2001 r. bp Kazimierz Górny dokonał poświecenia polichromii w nowym kościele.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 2000 r., Stary św. Hyberta zbudowany w 1745 r.,
poświęcony w 1754 r.

Odpust parafialny: 03. 11.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców - 1499, wiernych - 1490, innowierców - 0, niewierzących - 9

Terytorium:
Miłocin (nr 1-297, 500-590 bez 510 i 510b) - 687; Zaczernie (część ; 969, 983-985, 987, 988-98, 1001, 1006-1009, 1013, 1014, 1020, 1021, 1023, 1026-1035), 1,0 km. - 143, Pogwizdów Nowy (nr 26-28), Rzeszów - ulice: Borowa (od 32 do końca), Warszawska (42a-68b i 93-97), Żywiczna - 269.

Cmentarz: parafialny - 0,75 ha

Wydawnictwa o parafii:
Nie tylko dla myśliwych, Parafia św. Huberta w Miłocinie, praca zbiorowa pod red.: Ks. E. Rusin, Z. Szozda, A. Lampart, Miłocin 1999.