Rzeszów - Bożego Ciała

Rzeszów-Bożego Ciała

parafia Rzeszów - Bożego Ciała
p.w.: Bożego Ciała i Matki Bożej z Lourdes
parafia erygowana: 01.07.1982 r.
Adres: ul. Prymasa 1000-lecia 1
35-510 Rzeszów,
tel. 17 860 19 40
17 860 20 50 wik

gmina: Rzeszów, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie
proboszcz: Ks. mgr Henryk Wojtyło, Kap. Hon. Ojca św.

Historia:

Początek duszpasterstwa na nowym osiedlu powstającym w północnej części Rzeszowa miał miejsce w 1980 r. Powstawało nowe osiedle, ale w planach urbanistycznych nie było mowy o budowie świątyni. Ponieważ nie było możliwości uzyskania zgody odpowiednich urzędów na legalne wzniesienie świątyni, wybudowany został legalnie budynek gospodarczy. 11.05.1980 r. bp Tadeusz Błaszkiewicz, biskup pomocniczy z Przemyśla dokonał jego poświecenia i przemianowania na publiczną kaplicę mszalną. Utworzony został Rektorat p.w. Bożego Ciała, wydzielony z parafii rzeszowskich: Matki Bożej Różańcowej i Świętego Józefa, a także z parafii Miłocin i Przybyszówka. Rektorat liczył kilkaset osób i posiadał prawo prowadzenia ksiąg metrykalnych. 01.07.1982 r. bp Ignacy Tokarczuk, Ordynariusz Przemyski, wydał dekret erygowania parafii Bożego Ciała, a proboszczem mianował dotychczasowego rektora, ks. Henryka Wojtyło. 02.06.1991 r. w czasie pobytu w Rzeszowie Ojciec Święty Jan Paweł II, dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowej świątyni. 02.08.1991 r. rozpoczęły się prace przy budowie świątyni. 25.06.1993 r. bp Kazimierz Górny, Ordynariusz Rzeszowski, dokonał wmurowania kamienia węgielnego w pierwsze warstwy muru. W listopadzie 1992 r. parafia otrzymała przywilej na obchodzenie drugiego odpustu w dniu 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Wielkie uroczystości odpustowe wraz z poświęceniem figury patronki parafii Matki Bożej z Lourdes przy udziale bpa Edwarda Białogłowskiego odbyły się w 1993 r. 11.05.1999 r. bp Kazimierz Górny poświęcił i konsekrował nową świątynię.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany, poświęcony i konsekrowany - 11.05.1999 r.

Odpust parafialny: Uroczystość Bożego Ciała; 11.02.-wsp. MB z Lourdes;

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców - 8660, wiernych - 8158, innowierców - 65, niewierzących - 438

Terytorium:
Rzeszów - ulice: Prymasa 1000-lecia, O. M. Kolbego, Raginisa, Ślusarczyka, Obrońców Poczty Gdańskiej, Miłocińska, Starzyńskiego (nry 1-12, 15 a, 17, 18), Osmeckiego (nry 23a - 55), Zajęcza, Osiedle Domków przy Szkole Rolniczej, Miłocin (301, 306, 306a, 310, 312-316b, 318, 319, 325, 330 a-c, 339, 352, 360, 364, 375, 382, 389, 402, 407, 412, 413, 419, 420, 421, 427, 428, 449, 451, 460, 471, 476, 483, 494, 496, 499, 510 b, 510)

Cmentarz: miejski

Wydawnictwa o parafii:
nie ma