Rzeszów - Matki Bożej Różańcowej

Rzeszów-MB Różańcowej

parafia Rzeszów - Matki Bożej Różańcowej
p.w.: Matki Bożej Różańcowej
parafia erygowana: 1976 r.
Adres: ul. Orla 17
35-207 Rzeszów,
tel. 17 863 60 00
17 863 36 03 - wik.
gmina: Rzeszów, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie
proboszcz: Ks. dr Tadeusz Wyskiel, RM, KHKK

Historia:

Początek parafii sięga 1974 r., wtedy to ks. Józef Sondej proboszcz parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie, zakupił dom i działkę przy ul. Łabędziej 7. Zamieszkał tam z zamiarem budowy kaplicy ks. Jakiela. Po wykonaniu fundamentów pod kaplicę, ks. Jakieła został wyrzucony przez milicję, a dom został bezprawnie zakwaterowany przez rzekomych pogorzelców. W tej dość trudnej sytuacji z pomocą przyszedł ks. Piotr Szkolnicki z Czudca, który przekazał dom na ulicy Jastrzębiej. W tym domu ks. Józef Kapusta wraz z ks. dziekanem Józefem Sondejem odprawili Mszę św. i wystawili Najświętszy Sakrament do adoracji. Powoli zaczęli gromadzić się wierni początkowo zastraszani przez milicję i służbę bezpieczeństwa, która widząc determinację kapłanów i wiernych odstąpiła po tygodniu od fotografowania przychodzących ludzi i pilnowania tego budynku. Ks. Józef Kapusta wraz z wiernymi zaadoptował ten budynek na kaplicę przy której utworzono rektorat. W 1976 r. rektorat został przekształcony w parafię p.w. Matki Bożej Różańcowej. Od samego początku istnienia parafii ks. Kapusta wraz z parafianami podjął starania u ówczesnych władz o pozwolenie na budowę świątyni. Po wielu latach ogromnej determinacji ze strony wspólnoty parafialnej w latach stanu wojennego w 1982 r. takie pozwolenie uzyskano. Projekt świątyni wykonał architekt Regler z Krakowa. W 1983 r. rozpoczęto budowę. Najpierw wybudowano dolny kościół, gdzie zaczęto odprawiać nabożeństwa w 1987 r. Całość wraz z zapleczem katechetyczno - mieszkalnym w stanie surowym ukończono w 1989 r. W październiku 1989 r. świątynia została poświęcona przez bpa Ignacego Tokarczuka. Świątynia posiada 3 dzwony poświęcone w 1991 r. przez bpa Edwarda Frankowskiego. W ostatnich latach trwają prace wykończeniowe. Wystrój kościoła, w szczególności prezbiterium i stacje Drogi Krzyżowej zaprojektował artysta plastyk Kałczyński.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1989 r.

Odpust parafialny: 07. 10.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców - 8120, wiernych - 7000, innowierców - 22, niewierzących - 250

Terytorium:
Rzeszów - ulice: Broniewskiego (24, 26, 28, 28a, 32), Kpt. Brydaka, Jaskółcza, Jastrzębia, Krucza, Łabędzia, Mikołajczyka (12:1-140; 14, 16), Ofiar Katynia, Okulickiego (część), Orla, Osmeckiego (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21) , Pawia, Ptasia, Słowicza, Sowia, Starzyńskiego (14, 16, 20, 22, 24),
Torowa (strona prawa), Wspólna, Al. Wyzwolenia, Zwierzyniecka, Żurawia.

Cmentarz: miejski

Domy zakonne:
Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi
ul. Jastrzębia 9, 35-207 Rzeszów, tel. 17 863 00 33, przełożona: S. Danuta Krzanik , 5 sióstr

Wydawnictwa o parafii: