INFORMACJE O PARAFII: Rzeszów - Św. Judy Tadeusza

Rzeszów-św. Judy Tadeusza

parafia Rzeszów - Św. Judy Tadeusza
p.w.: Św. Judy Tadeusza
parafia erygowana: 1979 r.
Adres: ul. Wita Stwosza 31
35-113 Rzeszów,
tel. 17 854 10 20
E-mail: admin@judatadeusz.rzeszow.pl
http://judatadeusz.rzeszow.pl/
gmina: Rzeszów, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie
proboszcz: Ks. mgr Józef Stanowski, Kap. Hon. Ojca św, KKK

Historia:

Początki parafii św. Judy Tadeusza rozpoczynają się w 1976 r., kiedy to decyzją bpa Ignacego Tokarczuka, Biskupa Przemyskiego, z inicjatywy ks. Józefa Sondeja, proboszcza parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie, odłączono część tej parafii i utworzono rektorat św. Judy Tadeusza. Obejmował on budowane nowe osiedle Gwardzistów, dziś Kmity wraz z przyległymi domkami jednorodzinnymi. Ponieważ władze nie wyraziły zgody na budowę kościoła, zakupiono umową nieformalną budynek gospodarczy na parceli 8a przy ul. Wita Stwosza 44a. i po niewielkiej adaptacji na cele kultu poświecił go bp Tadeusz Błaszkiewicz w obecności 35 osób na tymczasową kaplicę. Wydarzenie to wywołało ostre represje władz państwowych. Odbyły się kolegia i sądy. Mimo to wkrótce dobudowano 3 sale katechetyczne i zakrystię. W 1978 r. bp Ignacy Tokarczuk, Biskup Przemyski, erygował parafię, a jej pierwszym proboszczem pozostał ks. Stanisław Tomkowicz. Starania o działkę i pozwolenie na budowę nie dawały rezultatu. Stało się to możliwe dopiero w okresie stanu wojennego. Pozwolenie wydano w 1984 r. i zaraz też przystąpiono do budowy. Projektantem całego zespołu architektonicznego kościoła dwupoziomowego, plebanii, domu zakonnego i domu katechetycznego (obecnie Przedszkole) był architekt Andrzej Piątek, a konstruktorem inż. Marian Dwornikowski. W roku 1990 bp Ignacy Tokarczuk poświęcił kościół dolny oraz obiekty towarzyszące, w roku 1991 bp Edward Białogłowski poświęcił dzwonnicę i dzwony, a w roku 1992 bp Kazimierz Górny, Biskup Rzeszowski, poświęcił kościół górny. W następnych latach trwały prace przy wystroju kościoła oraz uporządkowaniu i zagospodarowaniu otoczenia, które doprowadziły do konsekracji. Dokonał jej bp Kazimierz Górny, Biskup Rzeszowski 28.10.2001 r.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1990 r.

Odpust parafialny: 28.10.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców - 8600, wiernych - 8200, innowierców - 20, niewierzących - 50

Terytorium:
Rzeszów - ulice: Akacjowa, Bohaterów, Boya Żeleńskiego, Brzozowa, Bukowa, Czereśniowa, Dębowa, Grabowa, Hanasiewicza, Handlowa, Jaracza, Jaworowa, Jodłowa, Korczaka, Magazynowa,
Malczewskiego, Modrzewiowa, Langiewicza (od torów), Orzechowa, Przemysłowa, Składowa, Sosnowa, Spokojna, Szarych Szeregów, Winna, Wiśniowa, Wita Stwosza, Witkacego, Al. Witosa,
Wyspiańskiego (nr nieparzyste), Zwolińskiego

Cmentarz: komunalny

Domy zakonne:
Siostry Nazaretanki
ul. Wita Stwosza 31, 35-113 Rzeszów, tel. 17 863 16 55, przełożona: S. Anna Maria Kruziewicz CFSN

Wydawnictwa o parafii: