INFORMACJE O PARAFII: Trzebownisko

Trzebownisko

parafia Trzebownisko
p.w.: Św. Wojciecha i Niepokalanego Poczęcia NMP,
parafia erygowana: 1945 r.
Adres: Trzebownisko 995
36-001 Trzebownisko,
tel. 17 772 26 08
tel. 17 772 27 05 - wik.
E-mail: kancelaria@parafia.trzebownisko.pl
http://parafia.trzebownisko.pl
gmina: Trzebownisko, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie
proboszcz: Ks. mgr lic. Ryszard Miśniak, EC

Historia:

W 1936 r grupa gospodarzy z Trzebowniska zaproponowała budowę kościoła, aby dzieci i ludzie starsi mogli częściej uczestniczyć we Mszy św. Miejscowość bowiem należała do parafii w Rzeszowie - Staromieściu. Kaplicę według projektu Wawrzyńca Dayczaka i wsparciu bpa Wojciecha Tomaki, rodaka z Trzebowniska, rozpoczęto wznosić w 1939 r. i dokończono po zakończeniu II wojny światowej. W 1945 r. erygowano parafię. W 1946 r. bp Wojciech Tomaka poświecił kościół, a w 1952 r. konsekrował go. W 1957 r. inż. W. Dayczak opracował plan rozbudowy kaplicy, ale ze strony władz wojewódzkich nie otrzymano zezwolenia na budowę. Myśl o rozbudowie kaplicy powróciła w 1997 r. za przyczyną bpa Kazimierza Górnego, Biskupa Rzeszowskiego. Prace przygotowawcze poczyniono w 1998 r. a w 1999 r. dokonano dzieła remontu i rozbudowy świątyni, która stała się wotum wdzięczności na Wielki Jubileusz Wcielenia.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1939 r., poświęcony w 1946 r., konsekrowany w 1952 r.

Odpust parafialny: 23.04 i 08.12.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców - 3000, wiernych - 2900, innowierców - 50, niewierzących - 50

Terytorium:
Trzebownisko

Cmentarz: parafialny - 1,00 ha

Wydawnictwa o parafii: