Rzeszów - Św. Rocha

Rzeszów-św. Rocha

parafia Rzeszów - Św. Rocha
p.w.: Św. Rocha
parafia erygowana: 1372 r.
Adres: ul. Paderewskiego 69a
35-330 Rzeszów,
tel. 17 850 11 86
17 857 18 70 wik.
www.sw_roch.republika.pl
gmina: Rzeszów, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie
proboszcz: Ks. mgr Stanisław Tarnawski, Kap. Hon. Ojca św., KHKK

Historia:

Najstarsza wzmianka o Słocinie pochodzi z 1349 r., zaś o parafii z 1419 r. W 1466 r., w Łańcucie Jan Pilecki, wojewoda krakowski, wystawił na pergaminie odnowienie fundacji kościoła w Słocinie, który już miał "pewny i wystarczający przywilej swojej fundacji i wyposażenia, wystawiony niegdyś przez naszych poprzedników", lecz ten spłonął. Z tego wnioskujemy, że parafię słocińską fundowali Pileccy i to zapewne Otto Pilecki, wojewoda sandomierski, pierwszy dziedzic Słociny prawdopodobnie w latach 1372 - 1379. Pierwszy kościół spłonął wraz z dokumentami Fundacji. W 1624 r. Tatarzy spalili kościół pod wezwaniem św. Marcina bpa i wyznawcy który budował Jan Pilecki. Ówczesny pleban ks. Adam Pogórski szybko odbudował kościół i plebanię. Przy świątyni powstał obszerny cmentarz, zadrzewiony, otoczony murem. Po jego zniszczeniu i rozebraniu starych murów w 1916 r. postawiono murowany kościół z wieżą, sygnaturką i ogrzewaniem nadmuchowym, pokryty dachówką. Budowniczym kościoła był ks. Roman Malinowski, dziekan rzeszowski. Polichromię wykonał art. malarz Julian Makarewicz. Świątynię tę wybudowano w stylu neogotyckim, nadwiślańskim. Poświęcono 11.11.1916 r. a konsekrowano 08.05.1932 r. pod wezwaniem św. Rocha. Kult Św. Rocha trwa tu od czasów wielkiej zarazy, kiedy to modlono się do niego w odległej o 2 km od kościoła parafialnego kaplicy, którą ufundował pleban słocinski, ks. Albert Włodek. Poświęcił ją sam 28.04.1677 r. Wiara we wstawiennictwo św. Rocha ściągała tu liczne pielgrzymki z Rzeszowa i Tyczyna, Lecki, Kąkolówki, i nie tylko, pozostawiające liczne srebrne wota. Zniszczoną kaplicę rozebrał w 1804 r. ks. Wicenty Skibiński, dziekan rzeszowski i kanonik honorowy przemyski. Obecnie w tym miejscu stoi kapliczka słupowa z figurą św. Rocha. Obraz z wizerunkiem patrona przeniesiono do parafialnego kościoła, gdzie ku jego czci odprawiane są we wtorki Msze św. i nabożeństwa do św. Rocha. Znamy 24 proboszczów Słociny. Wikarych słocińskich znamy 80, lecz było ich znacznie więcej. Obecną plebanię wybudował w latach 1812-1814 r. ks. Andrzej Kurowski, kanonik tyt. przemyski. Ks. Roman Malinowski, dziekan rzeszowski wybudował wikarówkę w 1890 r., ochronkę w 1906 r.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany i poświęcony w 1916 r., konsekrowany 08.05.1932 r.

Odpust parafialny: 16.08, 11.11, 16.07.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:
Kaplica Domu Opieki Społecznej
p.w. b.d., odpust b.d.
Kaplica Domu Kombatanta
p.w. św. Maksymiliana, odpust 14.08.
Kaplica domowa Sióstr Służebniczek
p.w. b.d., odpust b.d.

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców - 4600, wiernych - 4585, innowierców - 2, niewierzących - 13

Terytorium:
Rzeszów - Słocina - ulice: Jasińskiego, Kombatantów, Paderewskiego (nieparzyste 21 - 149 i parzyste 92 -142), Powstańców Listopadowych, Powstańców Styczniowych, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Wieniawskiego, Witolda; Hi t. Szajerów, J. i R. Niemaszków, Ks. D. Sulikowskiego, J. Jaklińskiej Ai Z. Chłapowskich, ks. R. Malinowskiego, Z. Wallis, św. Rocha, Ks. J. Kobaka, H. Kulig-Tchórzewskiej, J. Góreckiego, św. Faustyny, Rodziny Kakolów, św. Marcina, O. J. Pileckich, S. Gliwy, Ks. A. Pasterczyka, Rodziny Lutaków, J. Gajdka, Braci Aletańskich, J. Wąsacza, Ks. A. Podgórksiego, W. Marka, Ks. Bpa A. Betańskigeo, Wieczna, Na Jaworzu, Niedziochy, W. Stanio, Matysówka (nr 254-259).

Cmentarz: parafialny - 3 ha, kaplica cmentarna

Domy zakonne:
Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi
ul. Słocińska 3, 35-330 Rzeszów, tel. 17 850 65 03, przełożona: S. Maria Opydo , 3 siostry
Siostry Służebniczki NMP Starowiejskie
ul. Paderewskiego 130, 35-330 Rzeszów, tel. 17 857 18 16, przełożona: S. Jolanta Bartman ,
3 siostry

Wydawnictwa o parafii:
Malak Franciszek, ks., Dzieje Parafii Słocina, Słocina 1997.
Niemaszek Roma, Żegnaj dawna Słocino.
Inglot Tadeusz, Szkice Dziejów Słociny, Słocina 1998.
Słocińskie Korzenie, praca zbiorowa, Słocina 1999.