Góra Ropczycka

Góra Ropczycka

parafia Góra Ropczycka
p.w.: Św. Jakuba Starszego Apostoła
parafia erygowana: 1355 r.
Adres: Góra Ropczycka 120
39-120 Sędziszów Młp.,
tel. 17 745 19 97
gmina: Sędziszów Młp, powiat: ropczycko-sędziszowski, województwo:
proboszcz: Ks. mgr Julian Jarząb,

Historia:

Parafia powstała przed 1385 r. Do rozbiorów nosiła nazwę Góra Królewska (Góra Regalis). Do 1923 r. obejmowała cały teren wsi Góra Ropczycka, Zagorzyce, Szkodna i Gnojnica. Już przed 1595 r. istniała szkoła parafialna, która zakończyła działalność w pierwszej połowie XVIII w. W 1923 r. bp Leon Wałęga, Biskup Tarnowski, wydzielił część Zagorzyc, część Gnojnicy i Szkodną i utworzył ekspozyturę w Zagorzycach, następnie w 1927 r. erygował tam samoistną parafię. Obecny kościół parafialny p.w. św. Jakuba Starszego Apostoła jest czwartą świątynią w parafii. Poprzednie 3 kościoły drewniane: pierwszy wymieniony w "Liber beneficiorum" Jana Długosza istniał do ok. 1660 r. i uległ zniszczeniu. Następny zbudowany w 1683 r., rozebrany z powodu bardzo złego stanu technicznego w 1931 r. Trzeci tymczasowy barak drewniany, zbudowany w 1931 r. sprzedany do parafii Niedźwiada w 1951 r. Obecny kościół parafialny zbudowany w latach 1949 - 1951, konsekrowany został przez bpa Karola Pękalę 20.06.1954 r. Wzniesiony w stylu współczesnym z reminiscencjami barokowymi, z kamienia i cegły, otynkowany, kryty dachówką, jednonawowy. Nad nawą duża wieżyczka z sygnaturką, wieloboczna z oryginalną latarnią. Wewnątrz polichromia figuralna 1965 - 1966. Ołtarz główny kamienny, z tabernakulum rokokowym z drugiej połowy XVIII w. Dwa ołtarze boczne rokokowe, z elementami wcześniejszymi, drewniane. Chrzcielnica kamienna z herbem Potockich z przełomu XVII/XVIII w. z pokrywą rzeźbioną z 1952 r. Obok kościoła dzwonnica wolnostojąca w kształcie arkady, zwieńczonej trójkątnie, w niej 2 dzwony z 1949 r. W parafii są także dwie kaplice dojazdowe. W Zagorzycach Dolnych kaplica pod wezwaniem Niepokalanego Serca NMP została wybudowana w 1939 r. jako kaplica zakonna. W Gnojnicy Dolnej wybudowano kaplicę p. w. św. Wojciecha, która jest użytkowana od 1991 r. Przebudowana została w latach 1995 - 1997 i poświęcona przez bpa Kazimierza Górnego, 25.09.1997 r.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1948-1951, poświęcony w 1954 r.

Odpust parafialny: Niedziela przed lub po 25.07. i Niedziela przed lub po 27. 06.;

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:
Zagórzyce Dolne
p.w. Niepokalanego Serca NMP, odpust Niedziela po Wspomnieniu Niepokalanego Serca NMP
Gnojnica
p.w. św. Wojciecha, odpust niedziela przed lub po 23.04.

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców - 2560, wiernych - 2560, innowierców - 0, niewierzących - 0

Terytorium:
Góra Ropczycka - 1196; Gnojnica (część), 3 km - 1399;

Cmentarz: parafialny - 2,17 ha, kaplica cmentarna

Wydawnictwa o parafii: