Sędziszów Małopolski

Sędziszów Małopolski

parafia Sędziszów Małopolski
p.w.: Narodzenia NMP
parafia erygowana: XIII w. II poł.
Adres: ul. Jana Pawła II 27
39-120 Sędziszów Młp.,
tel. 17 221 62 40
796 967 536 - tel dyżurny
E-mail: parafiafara@gmail.com
www: http://parafiasedziszow.pl
gmina: Sędziszów Młp., powiat: ropczycko-sędziszowski, województwo: podkarpackie
proboszcz: Ks. mgr Ryszard Lis,

Historia:

Sędziszów Młp. otrzymał prawa miejskie za staraniem Jana Odrowąża 1470 - 1488. Parafia powstała prawdopodobnie w drugiej połowie XIII w. Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1326 r. Bp J. Małachowski w r. 1698 wyniósł probostwo do godności prepozytury oraz utworzył kolegium mansjonarzy. Szpital parafialny został uposażony przez Beatę Tęczyńską w 1488 r., szkoła zaś została założona przed 1521 r. Kroniki i akta wizytacyjne wspominają o dawnych kościołach znajdujących się na terenie parafii. Kościół szpitalny, drewniany istniał jeszcze w 1721 r. Kaplica św. Anny wybudowana poza miastem istniała w latach 1596 - 1721. Istnieją również wzmianki o kaplicy p.w. Św. Krzyża "inter agros Rędziny sita".Kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny został zbudowany w 1699 r. staraniem ks. Jana Jaroszewskiego, z fundacji Michała Potockiego. Konsekrowany został przez bpa Gołaszewskiego w 1796 r. Trzynawowa świątynia została wybudowana w stylu barokowym, bazylikowym, z niższym i węższym prezbiterium, po którego bokach przybudowane są zakrystie. Nawa główna i prezbiterium zwieńczone są sklepieniem kolebkowym z lunetami, w nawach bocznych znajduje się sklepienie żeglaste. Ponad sklepieniami, w kondygnacji strychowej, przystosowanej do celów obronnych, widnieją otwory strzelnicze ze strzelnicami kluczowymi. Dwukondygnacyjna fasada kościoła jest bogato zdobiona, podzielona gzymsami, zwieńczona szczytem falistym ze spływami. Barokowy portal wykonany jest z czarnego marmuru. Ponad nim widnieje kartusz z herbem Pilawa (Potockich). Polichromia wnętrza została wykonana w 1974 r. Obrazy namalował Stanisław Szmuc z Krakowa. Wszelkich złoceń na elementach architektonicznych i na ołtarzach dokonał Stanisław Kochman z Wysokiej Łańcuckiej. W 1996 r. polichromia została odnowiona. Neorenesansowy ołtarz główny został wykonany w 1888 r. przez Ligęzów oraz przez Aleksandra Krywulta. W ołtarzu widnieją barokowe rzeźby pochodzące z XV w. przedstawiające Matkę Bożą z Dzieciątkiem, św. Stanisława Bpa i św. Wojciecha. Na uwagę zasługują cztery ołtarze boczne, z których dwa pochodzą z pierwszej połowy XIX w. a dwa z 1912 r. Chrzcielnica ujęta ołtarzykiem pochodzi z 1905 r., późno klasyczna ambona została wykonana w pierwszej połowie XIX w. Na terenie parafii znajduje się klasztor OO. Kapucynów z kościołem klasztornym p.w. Św. Antoniego, wybudowany w latach 1739-1741, poświęcony w 1766. W klasztorze znajduje się nowicjat OO. Kapucynów.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1699 r.

Odpust parafialny: 08.09. i Uroczystość NSJ;

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:
OO. Kapucyni
p.w. św. Antoniego Padewskiego, odpust Zesłania Ducha Św., Porcjunkuli, św. Franciszka z Asyżu
S. Służebniczki Dębickie
p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, odpust 08.12.

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców - 9977, wiernych - 9954, innowierców - 5, niewierzących - 20

Terytorium:
Sędziszów Małopolski - ulice: Aleja Tysiąclecia, Armii Krajowej, Bednarska, Blich, Borkowska, Cicha, Działkowa, Fabryczna, Garncarska, Głowackiego, Grunwaldzka, Jana Pawła II, Kard. Wyszyńskiego, Kasztanowa, Klonowa, Kochanowskiego, Kołłątaja, Kolbuszowska, Kościuszki, Kolejowa, Krótka, Ks. Granickiego, Ks. Maciąga, Ks. Sapeckiego, Księżomost, Kwiatowa, Letnia, Lipowa, Ługowa, Mickiewicza, Ogrodowa, Olszana, Osiedle Młodych, Partyzantów, Piaskowa, Piekarska, Piłsudskiego, Polna, Południowa, Prof. Kota, Prusa, Reja, Rędziny, Rynek, Rzeszowska, Słowackiego, Sienkiewicza, Słoneczna, Solidarności, Sportowa, Staszica, Szeroka, Szkarpowa, Szymborskiej, Św. Franciszka, Św.
Barbary, Św. Klary, Warzywna, Wesoła, Węglowskiego - 7330; Sielec, 4 - 608, Wolica Ługowa, 3 - 694; Wolica Piaskowa, 3 - 1113

Cmentarz: parafialny - 5 ha, kaplica cmentarna z 1844 r.

Domy zakonne:
Ojcowie Kapucyni
ul. Jana Pawła II 42, 39-120 Sędziszów Młp., tel. fax.: 17 221 60 54, przełożony: O. Janusz Pałka OFM Cap. , 10 ojców i 3 braci
Siostry Służebniczki NMP Dębickie
ul. Jana Pawła II 29, 39-120 Sędziszów Młp., tel. 17 221 69 25, przełożona: S. Bogusława
Laskowska , 5 sióstr

Wydawnictwa o parafii:
Wołek Wacławski Antoni ks., Sędziszów i okolice.