INFORMACJE O PARAFII GÓRNO

Górno

parafia Górno
p.w.: Ofiarowania NMP
parafia erygowana: 1599 r.
Adres: Górno 53
36-051 Górno,
tel. 17 772 87 20
17 772 85 70 - wik.
17 772 89 60 - kapelan
email: poczta@parafiagorno.pl
www.parafiagorno.pl
gmina: Sokołów Młp., powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie
proboszcz: Ks. mgr Jan Lib, RM, KKKK

Historia:

Parafia Górno została erygowana przez kard. Jerzego Radziwiłła, Biskupa Krakowskiego, 15.01.1599 r. Terytorium wydzielono z parafii Bieliny. Pierwszy kościół drewniany wraz z wyposażeniem oraz grunty i inne dochody dla każdego proboszcza ufundowali właściciele dóbr rudnicko-kopeckich: Katarzyna Ulińska, wdowa po Piotrze i jej syn Stanisław, podczaszy ziemi przemyskiej. Świątynia pierwsza przetrwała prawie 200 lat. Drugi kościół drewniany wybudował ks. proboszcz Antoni Peszkowski pod koniec lat siedemdziesiątych XVII w. a poprzedni został rozebrany. Nowy kościół został konsekrowany w 1792 r. Niestety w 1794 r. strawił go pożar. Trzeci kościół, również drewniany, wybudował ks. Jan Rossadziński w 1809 r. Kościół ten podczas wizytacji kanonicznej w 1852 r. konsekrował bp Franciszek Wierzchlejski, Biskup Przemyski. Świątynia spłonęła 23.10.1903 r. Czwarty kościół, murowany, wybudowano wg projektu architekta lwowskiego Jana Sas-Zubrzyckiego latach 1911-13 za proboszcza Franciszka Bielawskiego przy dużej pomocy wikariusza, ks. Jana Obary. Poświęcenia kościoła dokonał w dniu 14.07.1913 r. bp Karol Józef Fischer, Biskup Przemyski. On też konsekrował kościół w dniu 05.06.1929 r. Zbudowany jest on z czerwonej cegły na cokole kamiennym z profilowanym gzymsem, w stylu neogotyckim na rzucie krzyża łacińskiego, trójnawowy. Z terytorium parafii Górno zostały wydzielone parafie: Kamień w 1907 r. i Łowisko w 1975 r. W 1925 r. połowę Dołęgi - przysiółka - dołączono do Wólki Niedźwiedzkiej, a w 1938 r. część Korczowisk i Biedaczowa do parafii Mazury.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1912 r., poświęcony w 1914 r., konsekrowany w 1929 r.

Odpust parafialny: 21.11- Ofiarowania NMP. i 16.07.- MB Szkaplerznej;

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:
Markowizna
p.w. Miłosierdzia Bożego, odpust II Niedziela Wielkanocy
Górno - DPS
p.w. Podwyższenia Krzyża św., odpust 14.09.
Górno - Kaplica Hospicjum "Dom
Sue Ryder - Onkologia"
p.w. Św. Kamila de Lelis, odpust 14.07.

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców - 1960, wiernych - 1960, innowierców - 0, niewierzących - 0

Terytorium:
Górno (nr 1-231, 245-262, 293-300, 384, 534); Markowizna,Krzywa Wieś (nr 110-122, 127-130, 145-150).

Cmentarz: parafialny - 1 ha, kaplica cmentarna

Wydawnictwa o parafii:
Ożóg Krzysztof., prof., Dzieje parafii Górno, Rzeszów 1999.