Łowisko

Łowisko

parafia Łowisko
p.w.: Św. Ignacego Antiocheńskiego i Św. Maksymiliana M. Kolbe
parafia erygowana: 1975 r.
Adres: Łowisko 147
36-143 Kamień,
tel. 17 855 68 42
www: http://www.lowisko.rzeszow.opoka.org.pl/

gmina: Kamień, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie
proboszcz: Ks. mgr Marek Ryba, EC

Historia:

Wieś Łowisko należała do Parafii Górno. W historii miejscowości były kilkakrotne próby budowy kościoła, ale stało się to możliwe dopiero po 1970 r. W latach 60-tych wybudowano w Łowisku nową szkołę i zamknięto starą drewnianą. Budynek ten w styczniu 1971 r. został zajęty w pierwszej kolejności na punkt katechetyczny. Mimo sprzeciwu władz dokonano adaptacji budynku tak iż powstała kaplica. Otrzymała ona wezwanie Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i została poświęcana bez zezwolenia władz świeckich. Od Wielkiego Postu 1971 r. rozpoczęło się regularne odprawianie Mszy św. w niedziele i święta przez księży z Górna. Powstanie kaplicy miało charakter doraźny, ale było sporym zwycięstwem społeczności wiernych z władzami, które uparcie dążyły do jej likwidacji. W czerwcu 1974 r. ks. Tadeusz Chmiel został mianowany duszpasterzem w Łowisku. Parafię erygował bp Ignacy Tokarczuk, Biskup Przemyski, w dniu 12.03.1975 r. Terytorialnie w całości została wydzielona z Parafii Górnie. Dzięki staraniom ks. proboszcza założono cmentarz grzebalny o powierzchni 49 arów. Pod koniec 1976 r. proboszczem został Ks. Stanisław Mazur. Podjęto wtedy starania o wybudowanie świątyni i plebani. Projekt świątyni zastał wykonany przez architekta Romana Orlewskiego i Władysława Jagiełło z Rzeszowa. Budowę rozpoczęto w sierpniu 1979 i trwała do końca listopada 1981 r. Wnętrze świątyni zaprojektował prof. Jan Budziło z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, zaś polichromię i mozaikę wykonał malarz Stanisław Jakubczyk z Krakowa. Oświetlenie zaprojektował Mieczysław Stobierski z Krakowa. Organy 12- to głosowe wykonała firma Józefa Buły z Krakowa. Zakupiono trzy dzwony: "Józef", "Maria", "Maksymilian". Plebanię zbudowano 1986 r według projektu inż. Adama Abrama z Sandomierza. Świątynia została poświęcona 29.11.1981 r., konsekrowana 06.08.1989 r.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1979-1981, konsekrowany w 1989 r.

Odpust parafialny: 17.10. i 27.06.(MB Nieustającej Pomocy)

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców - 1396, wiernych - 1396, innowierców - 0, niewierzących - 0

Terytorium:
Łowisko

Cmentarz: parafialny - 0,4 ha, kaplica cmentarna

Wydawnictwa o parafii: