INFORMACJE O PARAFII - Strzyżów - Niepokalanego Poczęcia NMP

Strzyżów

parafia Strzyżów
p.w.: Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała
parafia erygowana: 1335 r.
Adres: Ul. Przekopna 1
38-100 Strzyżów,
tel. (17) 276 11 00 tel. fax.

E-mail: farastrzyzow@gmail.com
www: strzyzowfara.parafia.info.pl
gmina: Strzyżów, powiat: strzyżowski, województwo: podkarpackie
proboszcz: Ks. dr Jan Wolak, RM, KKKS

Historia:

Decydujący wpływ na rozwój życia parafialnego Strzyżowa miało jego położenie na pograniczu rdzennego państwa polskiego i Rusi. Książę halicki Daniel i Bolesław Wstydliwy w XII w. w Tarnowie ustalili granicę Polski i Rusi na linii rzeki Wisłok, według której: Czudec i Strzyżów miał należeć do Polski, a Rzeszów do Rusi. W 1141 r. Tatarzy pod wodzą Batu-Chana zniszczyli istniejący gród Strzyżowa, wycieli załogę i spalili sąsiednie osady. Bolesław Wstydliwy odbudował gród w 1246 r. i z jego fundacji został zbudowany pierwszy gotycki kościół modrzewiowy pod wezwaniem św. Katarzyny. Pełnił on funkcję kościoła parafialnego do końca XV w. Budowę nowego - murowanego z kamienia łupanego - kościoła parafialnego, za aprobatą bpa Piotra z Radolina, Biskupa Krakowskiego, rozpoczęto w 1401 r. a zakończono w II połowie XV w. Konsekracji dokonano w 1494 r. W 1657 r. wojska Rakoczego wkroczyły do Strzyżowa i zniszczyły kościół parafialny, a miasto zupełnie spalono. Pozostały tylko ściany murowanej świątyni. Odbudowa miasta i kościoła parafialnego dokonana została przez właściciela miasta Jana Wielopolskiego z Pieskowej Skały. Dopiero po 20 latach w 1678 r. bp Mikołaj Oborski, Biskup Krakowski, dokonał konsekracji kościoła parafialnego i kościoła szpitalnego św. Katarzyny. Również Janowi Wielopolskiemu - właścicielowi Strzyżowa, zarazem gorącemu katolikowi i wielkiemu czcicielowi Matki Bożej zawdzięcza świątynia piękny, drewniany krucyfiks, znajdujący się obecnie w głównym ołtarzu jako dar papieża Urbana VIII. W początkach zboru austriackiego, w czasach józefińskich, kościół został przez Austriaków ograbiony, a cudowny obraz Matki Bożej Niepokalanej ogołocony z wotów i uszkodzony. W 1895 r. w czasie pożaru miasta spalił się dach gontowy kościoła parafialnego. Na szczególną uwagę zasługuje istniejący od czterech wieków obraz Matki Bożej Niepokalanej. Kult Matki Bożej Strzyżowskiej potwierdził bp Kazimierz Łubieński w 1704 r. oraz bp Florian Janowski w 1793 r. Szczególnych łask doznali przy nim Konfederaci Barscy w 1769 r., którzy z wdzięcznością za otrzymane łaski umieścili na swoim sztandarze wizerunek Niepokalanej Matki Bożej Strzyżowskiej. Oni to obrali za swój hymn bojowy pieśń: "Panno Święta, my sieroty", która obecnie jest śpiewana w kościele przy odsłonięciu obrazu. Wiele łask i cudów doznawali mieszkańcy Strzyżowa i okolicy w okresie II wojny światowej. Obecnie również wierni otrzymują za przyczyną Niepokalanej Matki Bożej Strzyżowskiej wiele łask i cudów, które są notowane w "Księdze Podziękowań". W 1967 r. została z parafii Strzyżów wydzielona parafia Godowa, a w 1981 r. erygowana została jako samodzielna parafia Żarnowa. Obecnie na terenie parafii znajduje się kościół filialny w Brzeżance. Został on rozbudowany w 1981 r. z małej kaplicy, a poświęcony 03.06.1984 r. Dnia 08.12.2006 r. Ks. Bp Kazimierz Górny, Biskup Rzeszowski nadał świątyni parafialnej tytuł kolegiaty, oraz dekretem z dnia 08.12.2006 r. powołał przy tej świątyni Kapitułę Kolegiacką w Strzyżowie. Pierwszym prepozytem został mianowany ks. dr Jan Wolak, proboszcz strzyżowskiej Fary.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w II poł. XV w., konsekrowany 1494, odbudowany w 1897 r.

Odpust parafialny: 08.12. - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP i 16. 07.- Matki Bożej
Szkaplerznej

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:
Kaplica Sióstr Serafitek
p.w. Matki Bożej Bolesnej, odpust 15.09
Brzeżanka
p.w. Matki Bożej Różańcowej, odpust 07.10.

Kaplica szpitalna

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców - 5300, wiernych - 5130, innowierców - 110, niewierzących - 60

Terytorium:
Strzyżów: 1 maja, 3 Maja, 700 – lecia Strzyżowa, 8 Marca, Batalionów Chłopskich, Bieszczadzka, Chrobrego, Czarnieckiego, Czecha, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Dobrzańskiego, Gajowa, Gduli, Głowackiego, Godowska, Goslara, Graniczna, Juranda, Kilińskiego, Kmicica, Koreckiego, Kosiaka, Kościuszki, Kramarczyka, Kusocińskiego, Leśna, Łukasiewicza, Łukowa, Mickiewicza, Mieszka I, Modrzewiowa, Mostowa (bez 5,7,9), Nowiny – Szczerbińskiego, Ogrodowa, Piękna. Pitery, Podgórze.
Południowa, Prusa, Przecławczyka, Przekopna, Rynek, Sadowa, Sanoka, Sienkiewicza (bez 1, od 12 do końca, Słoneczna, Słowackiego (1 – 45, 2 – 38), Sobieskiego, Sportowa, Spółdzielcza, Stobnicka, Szopena, Tałasiewicza, Tysiąclecia, Wilczaka, Wołodyjowskiego, Zajączkowskiego, Zawale (do 37),
Zawiszy Czarnego, Zielona, Ponadto wioski: Brzeżanka, 2,5 km - 426; Gbiska, 1km - 310; Łętownia, 2 km - 159; Tropie, 2,5 km - 464

Cmentarz: komunalny - 2,5 ha, kaplica cmentarna

Domy zakonne:
Siostry Serafitki
ul. Słowackiego 24, 38-100 Strzyżów, tel. (17) 276 11 17, przełożona: S. Regina Maria Jabłońska , 9 sióstr

Wydawnictwa o parafii:
Sikora Adam ks., Krótka historia cudownego Obrazu Matki Bożej Niepokalanej w kościele Parafialnym w Strzyżowie nad Wisłokiem, 1956;
Grzebień Ludwik ks., Parafia i kult Matki Bożej Niepokalanej, WAM Kraków Jezuici 1997.