Tyczyn

Tyczyn

parafia Tyczyn
p.w.: Św. Katarzyny
parafia erygowana: 1368 r.
Adres: ul. Mickiewicza 10
36-020 Tyczyn,
tel. 17 229 17 37
17 229 97 82 - wik.
17 221 95 00
http://www.parafiatyczyn.pl
gmina: Tyczyn, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie
proboszcz: Ks. dr Marian Czenczek, RM

Historia:

Parafię Tyczyn uposażył król Kazimierz Wielki równocześnie z założeniem miasta, przywilejem lokacyjnym z dnia 14.05.1368 r. Prawdopodobnie w tym roku zbudowano drewniany kościół i postarano się o proboszcza. W 1419 r. występuje jako zorganizowana i rozwijająca się parafia. Kościół murowany, który po wielu przebudowach przetrwał do dziś, zbudował Jan Pilecki dziedzic Tyczyna, wojewoda krakowski, w 1466 r. W 1608 r. kościół obrabował Stanisław Stadnicki "diabeł łańcucki". 01.09.1629 r. kościół spłonął wraz z miastem, z powodu wesela żydowskiego. W 1657 r. miasto spalił Rakoczy. Kaplicę św. Stanisława Kostki wybudowali Kostkowie dziedzice Tyczyna przed 1646 r., a kaplicę św. Trójcy - Jan Klemens Branicki przed 1727 r. Tenże dziedzic Tyczyna, Wielki Hetman Koronny, przebudował gruntownie kościół i budynki kościelne, a bp Antoni Wacław Betański (proboszcz parafii Tyczyn) uroczyście go konsekrował w dniu 26.05.1782 r. pod wezwaniem św. Trójcy, Matki Bożej Wniebowziętej i św. Katarzyny. Architektem przebudowy był prawdopodobnie H. Klemm. Kościół był odnowiony w 1850 i w latach 1890 - 1911. Obniżono dach zakrystii, wstawiono dwa okna w prezbiterium i sześć okien w nawach bocznych, a przy ścianach frontowych naw postawiono ciosowe ołtarze: św. Józefa (kosztem hr. L. Wodzickiego) i Matki Bożej (kosztem ks. proboszcza W. Cymbuła), a polichromię wykonał prof. Julian Krupski ze Lwowa w latach 1910-1911. W 1978 i 1979 odnowił polichromię Józef Steciński z Jarosławia. Elektryfikację i radiofonizację przeprowadzono w 1952 r. Kościół stanowi zabytek architektury l-ej grupy jako zespół kościelny (kościół, dwie dzwonnice, ogrodzenie, plebania i wikarówka). Posiada osiem obrazów S. Mirysa. Kościół późnobarokowy, mury prezbiterium gotyckie, trójnawowy, bazylikowy. Wolnostojące kwadratowe wieże połączone z fasadą wklęsłymi ścianami parawanowymi mają wysokość ok. 18 m. Fasada dwukondygnacjowa, trójosiowa, podzielona trójkątnym przyczółkiem. Elewację kościoła, dwóch wież i starej plebanii zrobiono w 1994-1995 r. W 1910 r. utworzono dekanat tyczyński, a Tyczyn jest stolicą dekanatu.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany XV w. Przebudowany w XVIII w. konsekrowany w 1782 r.

Odpust parafialny: Uroczystość Trójcy Świętej i 25.11.- Św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:
Kaplica Klasztorna Sióstr
Dominikanek
p.w. Podwyższenia Krzyża św., odpust 14.09.

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców - 4500, wiernych - 4100, innowierców - 20, niewierzących - 380

Terytorium:
Tyczyn, Biała (nr 1-11, 73-80, 713), Budziwój: ulice: Stawowa, Majowa, Lipowa, Legionistów, ul. Milenijna od 89 do końca (lewa strona) i od 170 do końca (prawa strona) ul. Dworska od nr 171 do końca (lewa strona), Hermanowa (nr 1-170, 422-490), Kielnarowa (nr 3-7, 297-298, 304-311, 378-408)

Cmentarz: parafialny - 2,60 ha, kaplica cmentarna (kaplica grobowa hrabiów

Domy zakonne:
Siostry Dominikanki
ul. Kościuszki 1, 36-020 Tyczyn, tel. 17 229 12 67, przełożona: S. mgr Małgorzta Nasiadka , 11 sióstr

Wydawnictwa o parafii:
1.Polski dyplomata na papieskim dworze, Warszawa 1981;
2. Malak Franciszek ks., Dzieje parafii Tyczyn, Tyczyn 1996;
3. Z dziejów Tyczyna i regionu, praca zbiorowa, Tyczyn 1998.