Łączki Kucharskie

Łączki Kucharskie

parafia Łączki Kucharskie
p.w.: Św. Bartłomieja Apostoła
parafia erygowana: 1326 r.
Adres: Łączki Kucharskie 276
36-106 Łączki Kucharskie,
tel. 17 221 33 25
gmina: Ropczyce, powiat: ropczycko-sędziszowski, województwo: podkarpackie
proboszcz: Ks. mgr Marian Baran, EC

Historia:

Pierwsza wzmianka o parafii w Łączkach Kucharskich pochodzi z 1326 r. Z parafii tej zostało wydzielonych kilka parafii. W 1596 r. kard. J. Radziwiłł erygował parafię w Małej, w 1957 r. bp Jan Stępa, Biskup Tarnowski, erygował parafię w Niedźwiadzie, zaś w 1982 r. bp Jerzy Ablewicz, Biskup Tarnowski, erygował parafię w Gliniku. Poprzedni drewniany kościół spalił się w styczniu 1851 r., a obecny murowany został wybudowany w latach 1864-69, konsekrowany 08.07.1892 r. przez bpa Ignacego Łobosa. W 1913 r. została podwyższona wieża. Ponieważ kościół jest wybudowany w kotlinie na skrzyżowaniu źródeł wodnych, stale pękał i groziło mu zamknięcie. Ks. Stanisław Pękala w czasie remontu w 1956 r. odłączył nawę główną od wieży przez wybudowanie nowej ściany frontowej, ale dopiero odwodnienie i drenaż terenu w 1965 r. przyczyniły się do prawie zupełnej stabilizacji kościoła.W kościele wymieniono tynki, a polichromię figuralną wykonał mgr Józef Kawałka z Krakowa w 1967 r. W latach 1974-77 został wykonany nowy wystrój prezbiterium z marmurowym ołtarzem, wg projektu J. Klimka. Obok kościoła stoi dzwonnica z trzema dzwonami. Jeden z nich w czasie wojny uratowali parafianie przed konfiskatą. Dwa pozostałe odlane w 1956 r. Przy kościele była szkoła od 1595 r. Szpital parafialny istniał już w 1721 r.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1865-1869, poświęcony w 1892 r.

Odpust parafialny: Niedziela po 24.08.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:
Broniszów
p.w. św. Józefa Rzemieślnika, odpust 01. 05.

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców - 2712, wiernych - 2712, innowierców - 0, niewierzących - 0

Terytorium:
Łączki Kucharskie (część) - 1232; Broniszów, 4 km - 751; Glinik (nr 405-416), 2 km - 55; Łupiny (nr 1-9), 4 km - 48; Niedżwiada (nr 1-55, 421-480), 1km - 524; Stobierna - Pola Łopuchowskie (nr 1-26), 4 km - 103

Cmentarz: parafialny - 1,82 ha, kaplica cmentarna

Wydawnictwa o parafii: