Witraże świąteczne w Sokołowie

Witraże świąteczne w Sokołowie 1
Witraże świąteczne w Sokołowie

Świąteczny nastrój, śpiew kolęd, biały opłatek i ustrojone choinki nie wyczerpują bogatej treści Świąt Bożego Narodzenia. To rzeczywistość tak głęboka, że stanowi niewyczerpane źródło refleksji zarówno dla teologów, jak i małych dzieci. Stąd czerpie również obficie kultura polska – i ta wysoka, ogólnonarodowa, i ta niska, przejawiająca się w motywach ludowych i dziełach artystów amatorów. Jednym ze sposobów przeżywania okresu Narodzenia Pańskiego był zorganizowany w Sokołowie Małopolskim II Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych „Witraż Bożonarodzeniowy”. Jego organizatorem był miejscowy Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Wydarzeniu patronował starosta rzeszowski Józef Jodłowski.

W konkursie mogły brać udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat oraz osoby niepełnosprawne. Przedmiotem konkursu były prace plastyczne o tematyce bożonarodzeniowej (zwyczaje ludowe, szopki betlejemskie, anioły, stroiki i inne motywy świąteczne). Musiały obyć one wykonane techniką witrażu z kolorowej bibuły, choć można było zastosować dowolne formaty i kształty. Każdy uczestnik mógł nadesłać jedną pracę, prace zbiorowe mogli składać jedynie niepełnosprawni. Ogółem na konkurs wpłynęło 178 papierowych witraży. Zostały one ocenione komisyjnie przez Jury w składzie: przewodnicząca – plastyk Joanna Boćkowska oraz członkowie – nauczyciel w Zespole Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej Grażyna Dec, kierownik sokołowskiej Biblioteki Publicznej i studentka Elżbieta Dolecka. Komisja wytypowała 39 najlepszych prac, którym przyznano nagrody i wyróżnienia.
W najmłodszej kategorii, obejmującej dzieci w wieku 6-9 lat, I miejsce zajęła Maja Kida (Dom Kultury Głogów), II miejsce – Marta Nykiel (MGOKSiR Sokołów), a III miejsce Klaudia Malik (Dom Kultury Głogów). Ponadto wyróżnione zostały prace: Pawła Pado i Gabrieli Liszcz (Dom Kultury Głogów), Pauliny Płodzień (SP nr 1 Chmielnik), Anny Czerwonki (SP Turza), Zofii Mełech (ZS nr 1 Nienadówka), Gabrieli Ożóg (ZS nr 2 Nienadówka), Kacpra Kurasińskiego (SP nr 2 Trzeboś), Julii Walickiej i Karoliny Śliż (MGOKSiR Sokołów) oraz Karoliny Dec i Patryka Rzeszutka (ZS Sokołów).
W kategorii wiekowej 10-12 lat I nagrodę zdobył Michał Szura (ZS Głogów). II nagrodę otrzymała Patrycja Krawiec (MGOKSiR Sokołów), zaś III nagrodę przyznano Alinie Szczygieł (ZS nr 1 Nienadówka). Na wyróżnienie zasłużyły natomiast prace: Patrycji Pieli, Piotra Łacha i Jakuba Stępaka (SP Kamień Prusina), Sylwii Sondej, Marcjanny Słoniny i Marii Cisek (MGOKSiR Sokołów) oraz Ewy Pokrzywa, Aleksandry Dul i Moniki Kwolek (ZS Sokołów).
W kategorii młodzieżowej, do której należały osoby w wieku 13-16 lat, I nagroda powędrowała do Wiktorii Rzepki (Dom Kultury Głogów). II nagroda trafiła do Renaty Motyl (ZS Trzebuska), a III nagrodą uhonorowano Marcelinę Bałamut (ZS Trzebuska). Oprócz tego Jury wyróżniło propozycje plastyczne: Alicji Tupaj, Kamila Steca, Klaudii Fili i Karoliny Miazgi (ZS Górno), jak również Marzeny Surdyki i Rafała Stępnia (Świetlica Markowizna). Spośród osób niepełnosprawnych z placówek kulturalno-oświatowych z terenu powiatu rzeszowskiego wyróżnione zostały: Sabina Walas (SP Grzegorzówka) oraz Jolanta Kłyż i Zofia Piróg (ZS nr 4 Pawłokoma).

Bartosz Walicki