Poświęcenie kościoła pw. Bożego Miłosierdzia w Sędziszowie Młp.

Sędziszów -BM - Podziekowanie za poświęcenie
Sędziszów - BM - widok na wnętrze kościoła
Sędziszów - BM - Procesja z darami
Sędziszów - BM - Msza św.
Sędziszów - BM - Kościół Bożego Miłosierdzia
Sędziszów - BM - Homilia Ks. Bpa E. Białogłowskiego
Sędziszów - BM - Fragment posadzki
Sędziszów - BM - Chór

Sędziszów Małopolski w niedzielę 3 października 2010 r. przeżywał poświęcenie nowego kościoła, pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, którego budowa trwała przez ostatnie pięć lat. Wydarzenie to zgromadziło kapłanów – rodaków, księży z dekanatu na czele z Ks. Dziekanem Aleksandrem Śmietaną, a przede wszystkim bardzo wielu mieszkańców Sędziszowa, okolic a nawet odległych miejscowości.

Niepowtarzalną oprawę muzyczną zapewnił chór z Nowego Sącza. Poświęcenie świątyni dobrze wpisało się w obchodzony w Kościele powszechnym Tydzień Miłosierdzia. Uroczystościom w sędziszowskiej świątyni przewodniczył Ks. Bp Edward Białogłowski.
W swojej homilii zaznaczył, że poświęcenie kościoła to okazja, by podziękować Panu Bogu za to dzieło, które wyrosło dzięki wierzącym i ofiarnym sercom, zaangażowaniu, modlitwie, ofiarności i pracowitości. Ks. Biskup wyraził wdzięczność w imieniu Ordynariusza diecezji, wszystkim, którzy przyczynili się do wzniesienia tej świątyni. Swoim pasterskim okiem objął w tym względzie Ks. Prałata Stanisława Rybę – proboszcza emeryta parafii farnej w Sędziszowie, proboszcza i budowniczego nowej parafii Ks. Krzysztofa Gaca, „projektantów, artystów, wykonawców, modlących się i ofiarujących swoje cierpienie w intencji budowy, pracujących przy budowie, wszystkich ofiarodawców, zarówno należących do nowej parafii i tych, którzy solidarnie, jako mieszkańcy Sędziszowa spieszyli z ofiarą i tych, którzy ją nieśli także z innych miejsc”.
Uroczystość poświęcenia świątyni to oddanie jej Panu Bogu na własność. Ks. Biskup zwrócił jednak uwagę, że „Pan Bóg jest tak hojny, że darów nie zatrzymuje dla siebie, tylko oddaje ze wspaniałomyślnością ofiarodawcom”. Na zakończenie Mszy świętej ks. proboszcz Krzysztof Gac, podejmując tę myśl, powiedział do zebranych: „Macie prawo być dumni, lecz nie zarozumiali. Macie prawo się cieszyć, lecz nie czekać na uznanie. Macie prawo korzystać z wygody i piękna tej świątyni ale i pamiętać o obowiązku jej ciągłego upiększania na większą chwałę Boga. Macie nade wszystko obowiązek uwielbiać tutaj Pana i kształtować w sobie pragnienie i umiejętność służby ludziom w postawie miłosierdzia. Bo tego uczy nas Chrystus Sługa”.

Ks. Krzysztof Kołodziejczyk – wikariusz