Parafia Łowisko zaprasza na swoją nową Stronę Internetową

Kościół w Łowisku

Łowisko liczy dziś około 1400 mieszkańców, z tego około 100 osób pracuje stale za granicą. (...) Parafianie prowadzą bardzo intensywne i urozmaicone życie religijne. Działa tu m.in. Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzy­szenie Młodzieży oraz Oaza, Ze­spół Charytatywny Caritas, Ze­spół Synodalny i Rada Duszpa­sterska. W parafii istnieją 33 Róże Żywego Różańca, w tym 24 ko­biece i 9 męskich.

W każdą nie­dzielę odprawiane są trzy Msze Święte. Dużym powodzeniem i wysoką frekwencją wśród wier­nych cieszą się także wprowa­dzone przez ks. proboszcza Mar­ka Rybę nabożeństwa fatimskie odprawiane 13 dnia każdego miesiąca, w trakcie których odbywa się procesja do różnych miejsc w parafii oraz liczne uczestnictwo mieszkańców Łowiska na Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę.

ZAPRASZAMY NA STRONĘ:
http://www.lowisko.rzeszow.opoka.org.pl/