09 Wrzesień 2012

1 Sobota (P. Sob.) – Biały
WSP. BŁ. BRONISŁAWY, Dz.
Of. wsp., I Nieszp. 22. niedz. zw. – Msza wł., Pref. 74.
albo:
Msza wot. o Niepokalanym Sercu NMP – Biały, Chwała, Pref. 55-58.
1Kor 1,26-31; Ps 33; Mt 25,14-30

Ks. Stanisław Ryniewicz 1987 Stara Jastrząbka – Rzeszów
Ks. Eugeniusz Borawiak 1992 Targowiska
Ks. Władysław Pawełek 2004 Milcza
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Adoracja Najświętszego Sakramentu: Chmielnik

Dzisiaj:
Rocznica wybuchu II Wojny Światowej – uwzględnić w modlitwie po-wszechnej sprawę pokoju na świecie i poległych na wojnie.

Uwaga
W mszach na rozpoczęcie roku szkolnego można użyć formularza z „Mszy na początek roku szkolnego” (MR 154”), Pref. 54.

Jutro ogłosić:
1. Dzisiaj w na Jasnej Górze dzień ogólnopolskiego dziękczynienia za plony. Modlimy się o Boże błogosławieństwo dla rolników.
2. W sobotę święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca.

2† 22. NIEDZIELA ZW. – Zielony
Of. niedz. zw. (II tydz. Psałterza) – Msza wł., Chwała, czyt. wł., Wierzę, Pref. 28-35, M p.(+)
Pwt 4,1-2.6-8; Ps 15; Jk 1,17-18.21b-22.27; Mk 7,1-8.14-15.21-23

Ks. Kazimierz Bukowiec CM 2004 Tarnów

......................................................................................................................................................................................................................................................................
Dzisiaj:
1. Pierwsza niedziela miesiąca. Należy odprawić ADORACJĘ NAJ-ŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
2. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na seminarium duchowne i cele diecezjalne.

3 Poniedziałek – Biały
WSP. ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO, PD
Of. wsp. – Msza wł., Pref. 73.
1Kor 2,1-5; Ps 119; Łk 4,16-30

Ks. Stanisław Wach 1997 Szczawnica
Ks. Stanisław Król 2000 Tyczyn
Ks. Jan Kubas 2009 Wysoka Głogowska – Trzeboś
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Adoracja Najświętszego Sakramentu: Hermanowa

4 Wtorek – Zielony
Of. powsz. zw. – Msza z niedz., Pref. 36-41.
albo:
Wsp. dow. BŁOGOSŁAWIONYCH DZIEWIC
I MĘCZENNIC MARII STELLI I TOWARZY-SZEK – Czerwony
Msza wspl., kol. wł., Pref. 72
1Kor 2,10b-16; Ps 145; Łk 4,31-37

......................................................................................................................................................................................................................................................................
Adoracja Najświętszego Sakramentu: Kielnarowa

5 Środa – Zielony
Of. powsz. zw. – Msza z niedz., Pref. 36-41.
1Kor 3,1-9; Ps 33; Łk 4,38-44

Ks. Jan Latawiec 1988 Rudołowice
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Adoracja Najświętszego Sakramentu: Lubenia

6 Czwartek(P. Czw.) – Zielony
Of. powsz. zw. – Msza z niedz., Pref. 36-41.
albo:
Msza wot. o Jezusie Chrystusie Najwyż.
i Wiecz. Kapłanie lub o Najśw. Eucharystii – Biały, Chwała, Pref. 46-47.
1Kor 3,18-23; Ps 24; Łk 5,1-11

......................................................................................................................................................................................................................................................................
Adoracja Najświętszego Sakramentu: Rzeszów - Budziwój

7 Piątek (P. Pt.) – Zielony
Of. powsz. zw. – Msza z niedz., Pref. 36-41.
albo:
Wsp. dow. ŚW. MELCHIORA GRODZIECKIE-GO, KM – Czerwony
Msza wspl., Pref. 72.
albo:
Msza wot. o Najśw. Sercu Pana Jezusa – Biały, Chwała, Pref. 48.
1Kor 4,1-5; Ps 37; Łk 5,33-39

Ks. Józef Ablerski 1998 Podegrodzie
Ks. Stanisław Mucha 2002 Korzeniów
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Adoracja Najświętszego Sakramentu: Siedliska

8 Sobota – Biały
ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚW. MARYI PANNY
Of. św., I Nieszp. 23. niedz. zw. – Msza wł., Chwała, czyt. wł., Pref. 55-58.
Mi 5,1-4a lub Rz 8,28-30; Ps 13;
Mt 1,1-16.18-23
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Adoracja Najświętszego Sakramentu: Straszydle

Uwaga: Dzisiaj można poświęcić ziarno na zasiewy (ALDR. s. 155).

Jutro ogłosić:
1. W środę w parafiach miasta Rzeszowa uroczystość Matki Bożej Rze-szowskiej. W pozostałych parafiach diecezji – wspomnienie obowiązkowe.
2. W piątek święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
3. W sobotę rozpoczyna się triduum przed świętem św. Stanisława Kostki.
4. W przyszłą niedzielę (16 IX) dzień modlitw o kanonizację bł. Jana Pawła II, o błogosławieństwo Boże dla Ojca Świętego Benedykta XVI i dla naszej Ojczyzny.

9† 23. NIEDZIELA ZW. – Zielony
Of. niedz. zw. (III tydz. Psałterza) – Msza wł., Chwała, czyt. wł., Wierzę, Pref. 28-35, M p.(+)
Iz 35,4-7a; Ps 146; Jk 2,1-5; Mk 7,31-37

Ks. Jan Rec 1994 Pasierbiec
Ks. Stanisław Pycior 1996 Trzciana k. Mielca
O. Izydor M. Borkowski OFM 2000 Jasło
......................................................................................................................................................................................................................................................................
10 Poniedziałek – Zielony
Of. powsz. zw. – Msza z niedz., Pref. 36-41.
1Kor 5,1-8; Ps 5; Łk 6,6-11

Ks. Franciszek Daszkiewicz 1988 Nienaszów
Ks. Stanisław Kosydar 1994 Przydonica – Ropczyce
Ks. Janusz Dylowicz 1999 Cikowice
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Adoracja Najświętszego Sakramentu: Tyczyn

11 Wtorek – Zielony
Of. powsz. zw. – Msza z niedz., Pref. 36-41.
1Kor 6,1-11; Ps 149; Łk 6,12-19

Ks. Eugeniusz Sabat 1999 Maćkowice
Ks. Tadeusz Boryczko 2004 Gumiska
Ks. Stanisław Bachta 2006 Tywonia
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Adoracja Najświętszego Sakramentu: Wola Rafałowska

12 Środa – Biały
WSP. NAJŚW. MARYI PANNY RZESZOW-SKIEJ
Of. wsp. – Msza wł., czyt. wspl. (Lekcj. Ma-ryjny, s. 92), Pref. 56.
Syr 24,23-31 lub Ga 4,4-7; Ps: Łk 1; Łk 1,26-38

W parafiach miasta Rzeszowa:
UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. MARYI PANNY RZESZOWSKIEJ – Biały
Of. ur. – Msza wł., Chwała, czyt. wspl. (Lek-cj. Maryjny, s. 92), Wierzę, Pref. 56.
Syr 24,23-31; Ps: Łk 1; Ga 4,4-7; Łk 1,26-38
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Adoracja Najświętszego Sakramentu: Zabratówka

13 Czwartek – Biały
WSP. ŚW. JANA CHRYZOSTOMA, BD
Of. wsp. – Msza wł., Pref. 73.
1Kor 8,1b-7.11-13; Ps 139; Łk 6,27-38

Ks. Mariusz Miazga 1999 Rzeszów - Sarzyna
Ks. Jan Wolan 2009 Tarnów – Chorzelów
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Adoracja Najświętszego Sakramentu: Brzeziny

14 Piątek – Czerwony
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Of. św. – Msza wł., Chwała, czyt. wł., Pref. 17 lub 50, M p. (+).
Lb 21,4b-9 lub Flp 2,6-11; Ps 78; J 3,13-17
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Adoracja Najświętszego Sakramentu: Glinik

15 Sobota – Biały
WSP. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLE-SNEJ
Of. wsp., I Nieszp. 24. niedz. zw. – Msza wł., czyt. wł., Pref. 60.
Hbr 5,7-9; Ps 31; J 19,25-27 lub Łk 2,33-35
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Adoracja Najświętszego Sakramentu: Łączki Kucharksie

Dzisiaj:
Rozpoczyna się triduum przed świętem Patrona młodzieży.

Uwaga:
Od 24. tygodnia zwykłego obowiązuje t. V Lekcjonarza Mszalnego.

Jutro ogłosić:
1. We wtorek (18 IX) święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i mło-dzieży.
2. W środę (19 XI) dziewiętnasty dzień miesiąca – nowenna ku czci św. bpa J.S. Pelczara i bł. Karoliny Kózki.
3. W piątek nabożeństwo do Bożego miłosierdzia z okazji trzeciego piąt-ku miesiąca.

16† 24. NIEDZIELA ZW. – Zielony
Of. niedz. zw. (VI tydz. Psałterza) – Msza wł., Chwała, Czyt. wł., Wierzę, Pref. 28-35, M p.(+)
Iz 50,5-9a; Ps 116A; Jk 2,14-18; Mk 8,27-35

Ks. Stanisław Margosiak 1987 Męcina
Ks. Stefan Matys 1996 Chorzelów
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Dzisiaj:
Dzień modlitw o kanonizację bł. Jana Pawła II, o błogosławieństwo Boże dla Ojca Świętego Benedykta XVI i dla Ojczyzny.

17 Poniedziałek – Zielony
Of. powsz. zw. – Msza z niedz., Pref. 36-41.
albo:
Wsp. dow. ŚW. ROBERTA BELLARMINA, BD – Biały
Msza wspl., kol. wł., Pref. 73.
albo:
Wsp. dow. ŚW. ZYGMUNTA SZCZĘSNEGO FELIŃSKIEGO, B – Biały
Msza wspl., kol. wł., Pref. 73.
1Kor 11,17-26; Ps 40; Łk 7,1-10

Ks. Paweł Lis 1994 Łubno Opace
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Adoracja Najświętszego Sakramentu: Mała

Dzisiaj: Rocznica najazdu Sowietów na Polskę w 1939 r.

18 Wtorek – Biały
ŚWIETO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, Z
Of. św. – Msza wł., Chwała, czyt. wł., Pref. 74.
Mdr 4,7-15 lub 1J 2,12-17; Łk 2,41-52
Ks. Felicjan Nakoneczny 2004 Grabownica
Ks. Czesław Zagórski 2006 Kolbuszowa Górna
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Adoracja Najświętszego Sakramentu: Niedźwiada

19 Środa – Zielony
Of. powsz. zw. – Msza z niedz., Pref. 36-41
albo:
Wsp. dow. ŚW. JANUAREGO, BM – Czerwo-ny
Msza wsp., kol. wł., Pref. 72-73.
1Kor 12,31-13,13; Ps 33; Łk 7,31-35

Ks. Tadeusz Machnik 1999 Ujanowice
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Adoracja Najświętszego Sakramentu: Szufnarowa

Dzisiaj:
Dziewiętnasty dzień miesiąca – nowenna ku czci św. bpa J.S. Pelczara
i bł. Karoliny Kózki.

20 Czwartek – Czerwony
WSP. ŚW. MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA KIM TAEGON, K, PAWŁA CHONG HASANG
I TOWARZYSZY
Of. wsp. – Msza wł., Pref. 72.
1Kor 15,1-11; Ps 118; Łk 7,36-50
Ks. Władysław Golec 2006 Gręboszów – Żabno
Ks. Jan Łatka 2008 Tarnów – Bielcza
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Adoracja Najświętszego Sakramentu: Wielopole Skrzyńskie

21 Piątek – Czerwony
ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA APOSTOŁA
I EWANGELISTY
Of. św. – Msza wł., Chwała, czyt. wł., Pref. 67-68.
Ef 4,1-7.11-13; Ps 19; Mt 9,9-13

Ks. Henryk Skop 1993 Dobrków
Ks. Władysław Węgrzyn 2001 Dąbrowa Tarnowska
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Adoracja Najświętszego Sakramentu: S. Karmelitanki Bose (Rzeszów)

Dzisiaj:
Trzeci piątek miesiąca – nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego.

22 Sobota – Zielony
Of. powsz. zw., I Nieszp. 25. niedz. zw. – Msza z niedz., Pref. 36-41.
1Kor 15,35-37.42-49; Ps 56; Łk 8,4-15

Ks. Stanisław Stec 1990 Niedźwiedza
Ks. Jan Pityński 2005 Bardo
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Adoracja Najświętszego Sakramentu: S. Wizytki (Jasło)

Jutro ogłosić:
W sobotę (29 IX) święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

23† 25. NIEDZIELA ZW. – Zielony
Of. niedz. zw. (I tydz. Psałterza) – Msza wł., Chwała, Czyt. wł., Wierzę, Pref. 28-35, M p.(+)
Mdr 2,12.17-20; Ps 54; Jk 3,16-4,3; Mk 9,30-37

Ks. Stanisław Kocoł 1991 Tarnów
Ks. Tadeusz Piekarski 2006 arch. gnieźnieńska
......................................................................................................................................................................................................................................................................
24 Poniedziałek – Zielony
Of. powsz. zw. – Msza z niedz., Pref. 36-41.
Prz 3,27-34; Ps 15; Łk 8,16-18

Ks. Henryk Florek 1994 Przedbórz
Ks. Zbigniew Ciołek 1995 Stary Żmigród
Kl. Grzegorz Koza 1996 Gwoźnica Górna
Ks. Władysław Lasota 2001 Mrowla
Ks. Marek Barć 2011 Rzeszów – Nowa Wieś Czudecka
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Adoracja Najświętszego Sakramentu: S. Prezentki (Rzeszów).

25 Wtorek – Biały
WSP. BŁ. WŁADYSŁAWA Z GIELNIOWA, K
Of. wsp. – Msza wł., Pref. 73-74.
Prz 21,1-6.10-13; Ps 119; Łk 8,19-21

Ks. Jacek Ruszel 2003 Kraczkowa
Ks. Michał Czyrnek 2003 Jurków k. Limanowej
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Adoracja Najświętszego Sakramentu: S. Serafitki (Rzeszów – Katedra)

26 Środa – Zielony
Of. powsz. zw. – Msza z niedz., Pref. 36-41.
albo:
Wsp. dow. ŚW. KOSMY I DAMIANA, MM – Czerwony
Msza wł., Pref. 72.
albo:
Wsp. dow. ŚW. WAWRZYŃCA RUIZ I TOWA-RZYSZY, MM – Czerwony
Msza wspl., kol. wł., Pref. 72.
Prz 30,5-9; Ps 119; Łk 9,1-6

O. Dominik Kobos OFM 1993 Rzeszów
Ks. Tadeusz Robótka 2010 Moszczany – Tarnobrzeg
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Adoracja Najświętszego Sakramentu: S. Szarytki (Jasło i Kąty)

27 Czwartek – Biały
WSP. ŚW. WINCENTEGO À PAULO, K
Of. wsp. – Msza wł., Pref. 73.
Koh 1,2-11; Ps 90; Łk 9,7-9

Ks. Józef Mrówka 1989 Przyborów
Ks. Stanisław Gajecki 1992 Zarzecze k. Jarosławia
Ks. Kazimierz Zając 1994 Ciężkowice
Ks. Stanisław Święch 2006 Wadowice Górne
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Adoracja Najświętszego Sakramentu: S. Franciszkanki Rodziny Maryi (Rzeszów, ul. Jastrzębia)

28 Piątek – Czerwony
WSP. ŚW. WACŁAWA, M
Of. wsp. – Msza wł., Pref. 72.
Koh 3,1-11; Ps 144; Łk 9,18-22

Ks. Lucjan Kurpas 1993 Florynka
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Adoracja Najświętszego Sakramentu: S. Franciszkanki Rodziny Maryi (Rzeszów – Budziwój)

29 Sobota – Biały
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MI-CHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA
Of. św. I Nieszp. 26. niedz. zw.– Msza wł., Chwała, czyt. wł., Pref. 63.
Dn 7,9-10.13-14 lub Ap 12,7-12a; Ps 138; J 1,47-51
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Adoracja Najświętszego Sakramentu: S. Franciszkanki Rodziny Maryi (Krasne)
Jutro ogłosić:
1. W poniedziałek początek nabożeństw różańcowych.
2. Również w poniedziałek (1 X) wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
4. W przyszłą niedzielę składka na seminarium duchowne i cele diecezjalne.
5. Od przyszłej niedzieli (7 X) rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia.

30† 26. NIEDZIELA ZW. – Zielony
Of. niedz. zw. (II tydz. Psałterza) – Msza wł., Chwała, Czyt. wł., Wierzę, Pref. 28-35, M p.(+)
Lb 11,25-29; Ps 19; Jk 5,1-6;
Mk 9,38-43.45.47-48

Ks. Józef Wideł 1999 Nowe Rybie
......................................................................................................................................................................................................................................................................