XV OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ

Konkurs Wiedzy Biblijnej 2011-plakat

1. Od piętnastu lat, we wszystkich polskich diecezjach, odbywa się OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ. Tym razem, zakres tematyczny obejmuje Pisma Świętego Pawła: 1-2 do Tesaloniczan; 1-2 List do Koryntian; List do Galatów; List do Filipian; List do Rzymian; List do Kolosan; List do Efezjan; List do Filemona; 1-2 List do Tymoteusza; List do Tytusa. Tekstem źródłowym jest Biblia Tysiąclecia (wyd. V).

2. Głównym celem Konkursu jest zachęta młodych do czytania Pisma Świętego i poznawania historii Zbawienia, inspiracja do odkrywania aktualności Bożego Słowa, a także budowanie wspólnoty wśród „młodego” Kościoła. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i finału ogólnopolskiego. Ważnym jego elementem jest Częstochowskie Spotkanie Młodych z Biblią, które ma wymiar formacyjno-warsztatowy i odbywa się 13 maja, w rocznicę zamachu na życie Jana Pawła II.
3. Na laureatów tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, czekają atrakcyjne nagrody oraz indeksy na następujące kierunki:
• teologia (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Szczeciński)
• historia (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
• filozofia (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
• kulturoznawstwo (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
• historia sztuki (Katolicki Uniwersytet Lubelskii)
• nauki o rodzinie (Uniwersytet Szczeciński)
• italianistyka z elementami chrześcijaństwa (Uniwersytet Szczeciński)

Ponadto, laureaci pierwszego i drugiego miejsca w finale Konkursu, pojadą na pielgrzymkę do Rzymu, ufundowaną przez Komisariat Ziemi Świętej i Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana". Zdobywca trzeciego miejsca, będzie mógł odbyć podróż do Wilna!
Natomiast laureatom etapów diecezjalnych proponujemy bezpłatny udział w dwudniowym Częstochowskim Spotkaniu Młodych z Biblią, które w tym roku odbędzie się po raz czwarty. Ma ono wymiar formacyjno - warsztatowy i przygotowuje bezpośrednio do zmagań finałowych Konkursu. Spotkanie odbędzie się w dniach 12 - 13 maja 2011, w obchodzonym wtedy Tygodniu Biblijnym.
4. Terminy:
do 21 lutego 2011 - przyjmowanie zgłoszeń
Szkoły ponadgimnazjalne znajdujące się na terenie diecezji rzeszowskiej przesyłają kartę zgłoszeniową na adres:
Koordynator konkursu biblijnego Krzysztof DZIDUCH, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Oddział Okręgowy w Rzeszowie, Ul. Targowa 11, 35-064 Rzeszów.
14 marca 2011 - etap szkolny
11 kwietnia 2011 - etap diecezjalny w Rzeszowie
6-7 czerwca 2011 - finał ogólnopolski w Niepokalanowie.
5. Regulamin i karta zgłoszeniowa na www.civitaschristiana.pl (zakładka: Konkurs Wiedzy Biblijnej).

INF. Ks. Janusz Podlaszczak
(602 – 66 76 94; jpodlaszczak@pcen.pl)
http://civitaschristiana.pl/aktualnosci/aktualnosci1/