INFORMACJE O PARAFII: Wiśniowa

Wiśniowa(1)

Parafia Wiśniowa
p.w. NMP Królowej Świata
parafia erygowana
adres. Wiśniowa 189A
38-124 Wiśniowa
tel 17 277 50 80
E-mail marekmatera@onet.pl
http://www.wisniowa.parafia.info.pl/
gmina : Wiśniowa, powiat: strzyżowski, województwo: podkarpackie.
Proboszcz: Ks. mgr Marek Matera,

Historia:
Obecny teren parafii Wiśniowa przed 1971 r. należał do dwóch parafii: w Niewodnej oraz we Frysztaku. Tendencje do utworzenia odrębnej parafii w Wiśniowej pojawiły się już przed II wojną światową, której wybuch prze-rwał zamiary. Dopiero na przełomie lat 1970/1971 podjęto starania o erygowanie odrębnej parafii. W czerwcu 1971 r. bp Ignacy Tokarczuk oddelegował ks. Antoniego Woźniaka do zorganizowania placówki duszpasterskiej w Wiśniowej, przy małej kaplicy nagrobnej za parkiem, własności Rodziny Mycielskich. Do 1985 r. władze państwowe nie uznawały nowej parani oraz mianowanego proboszcza. Po wojnie cały majątek Mycielskich, wraz z kaplicą nagrobną, przeszedł na własność Państwa. Później wydano decyzję o przekazaniu kaplicy do celów kultu. Kaplica w stylu neoklasycystycznym, z podziemiami do grzebania zmarłych członków rodziny, wybudowana zosta-ła przez Rodzinę Mycielskich w latach 1903-1908. Dla celów parafialnych ka-plicę tę rozbudowano. Dnia 31.05.1972 r. bp lgnący Tokarczuk poświęcił tak przygotowany kościół wybudowany w nocy (z 19 na 20.11.1971 r). W 2008 r. przeprowadzono gruntowny remont kaplicy i przywrócono ją do pierwotnego stanu. Obecnie służy jako kaplica przedpogrzebowa. Dnia 27.10.1994 r. bp rzeszowski Kazimierz Górny poświęcił krzyż i plac pod budowę świątyni, której budowę wraz plebanią parafia prowadziła od 1995 r. Prace rozpoczął ks. prałat Stanisław Woźniak, a kontynuował ks. Marek Matera. Dnia 27.10. 2002 r. bp Kazimierz Górny dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod bu-dowę nowej świątyni. Obecnie zarówno kościół jak i plebania są ukończone.
Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1995-2008 Odpust parafialny: 22.08.

Mieszkańcy w parafii wg wyznania:
Liczba mieszkańców: 1651, wiernych: 1649, niewierzących: 2, innowiercy: O
Terytorium: Wiśniowa (część), Cieszyna (część), Jazowa
Cmentarz: parafialny - 0,33 ha, nowy komunalny w przygotowaniu - 1,8 ha

Powołania z parafii (święcenia lub profesja po 25.03.1992 r.) S. Małgorzata Kostyra, 1965, 1997, Michalitki S. Jolanta Szteliga, 1965, 1997, Michalitki Ks. Marek Arciszewski, 1967, 1994, Michalici S. Barbara Arciszewska, 1970, 1997, Michalitki Ks. Paweł Kopeć, 1975, 2000, Diecezja Rzeszowska