Nowy Duszpasterz Rodzin

Duszpasterstwo Rodzin - www

Diecezja rzeszowska ma nowego Dyrektora Wydziału Duszpasterza Rodzin. Funkcję objął ks. dr Przemysław Drąg. Nowy duszpasterz rodzin jest sędzią Sądu Biskupiego, wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie.
Działania Duszpasterstwa Rodzin koncentrują się wokół rodziny. Służba i pomoc rodzinie to jedno z najważniejszych i najistotniejszych zadań. Wyraża się ono poprzez wychowanie dzieci i młodzieży do życia w rodzinie, wieloetapowe przygotowanie do małżeństwa, pomoc małżeństwom i rodzinom będącym w kryzysach, prowadzenie poradnictwa życia rodzinnego.

„Rodziny były mi zawsze bliskie. W pracy korzystam z doświadczeń życia rodzin i nadal chcę to czynić” – mówi ks. dr Przemysław Drąg. Do dotychczasowych działań duszpasterstwa rodzin nowy duszpasterz rodzin chce dołączyć doświadczenia życia rodzin z innych krajów:

Ks. dr Przemysław Drąg ukończył studia w zakresie prawa kanonicznego oraz dwuletnie studia na Papieskim Instytucie Studiów nad Rodziną i Małżeństwem w Rzymie. Funkcję dyrektora Wydziału Duszpasterza Rodzin przejął po ks. Adamie Dzióbie. www.radiovia.com.pl