Diecezjalne Studium Organistowskie w Rzeszowie ogłasza nabór na rok 2012/2013

01/09/2012
Europe/Warsaw
Diecezjalne Studium Organistowskie - nabór 2012/2013

Diecezjalne Studium Organistowskie w Rzeszowie zaprasza wszystkich chętnych do podjęcia nauki w roku szkolnym 2012/2013.

Celem Diecezjalnego Studium Organistowskiego jest przygotowanie kandydatów do posługi organisty, dokształcanie muzyczne i liturgiczne organistów
i animatorów muzycznych pełniących posługę w kościołach na terenie diecezji.

Wymagane dokumenty:
- podanie
- życiorys
- kopia świadectwa szkolnego (ostatnia ukończona klasa)
- kopia świadectwa ze szkoły muzycznej
- opinia proboszcza z miejsca zamieszkania
- 4 zdjęcia (format legitymacyjny).

Nauka w studium trwa cztery lata. Dla tych, którzy nie mają podstaw gry na instrumencie (fortepian) jest przewidziany rok wstępny. Zajęcia odbywają się w soboty według ustalonego harmonogramu.

Przyjęcie odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się 1 września 2012 r., o godz. 9.00 w budynku Instytutu Teologiczno-Pastoralnego ul. 17 Pułku Piechoty 5.

Dokumenty należy składać do 1 września 2012 r. w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, ul. 17 Pułku Piechoty 5, 35-020 Rzeszów - osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu tel. (17) 852-89-88,
w godz. 9.00-13.00 lub mailem: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl. lub na stronie studium
www.wsd.rzeszow.pl/dso