Zmarł śp. Ks. Prałat Tadeusz Rączkowski, emerytowany proboszcz z Rożnowic.

Wieczny odpoczynek...

W piątek, 8 czerwca 2012 r. zmarł śp. Ks. Prałat Tadeusz Rączkowski, emerytowany proboszcz z Rożnowic. Eksporta odbędzie się w niedzielę, 10 czerwca, o godz. 17.00 w Rożnowicach; Pogrzeb - w poniedziałek, 11 czerwca, o godz. 14.00 w Rożnowicach.

Ks. Prałat Tadeusz Rączkowski, ur. 20.06.1922 w Krasnosiółce, syn Stanisława i Franciszki, parafia pochodzenia: Ładyżyńska (obecnie Ukraina).
Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie w latach 1945-50. Święcenia kapłańskie przyjął 06.01.1950 r. w Tarnowie z rąk Ks. Bpa Jana Stepy.
Pracował w parafiach:
Zagórzany, 28.02.1950 - 27.08.1950, wikariusz;
Bobowa, 28.08.1950 - 14.07.1958, wikariusz;
Siedliska Bogusz, 15.07.1958 - 09.07.1961, wikariusz;
Rożnowice, 10.07.1961 - 02.03.1967, wikariusz;
Rożnowice, 03.03.1967 - 22.08.1997, proboszcz;
Od 23.08.1997 pracował w parafii Rożnowice jako emeryt.

Dobry Jezu, a nasz Panie daj mu wieczne spoczywanie!