Ojciec Pio w Chmielniku

dps chmielnik 1.jpg
dps chmielnik 2.jpg

23 września br., w liturgiczne wspomnienie św. o. Pio, pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej Caritas w Chmielniku im. św. o. Pio oraz ich opiekunowie, przeżywali radość świętowania Dnia Patrona. Do placówki Caritas przybył pasterz Kościoła rzeszowskiego - bp Jan Wątroba, któremu towarzyszył dyrektor Caritas Diecezji rzeszowskiej - ks. Stanisław Słowik i s. Joanna Smagacz. Przy wejściu do Domu gości przywitali: ks. proboszcz Mariusz Cymbała, kapelan ks. Tadeusz Wołosz, ks. Edward Stochla, a także księża wikarzy i siostry felicjanki, na czele z s. Manuelą – dyrektorką DPS. W kaplicy pensjonariusze kwiatami i słowami pełnymi radości przywitali księdza biskupa. Ordynariusz rzeszowski poprowadził „Koronkę do Bożego Miłosierdzia”, następnie wyraził wdzięczność siostrom i pracownikom za posługę wśród potrzebujących tej opieki.
Staraniem ks. proboszcza i troską senatora Kazimierza Jaworskiego, DPS będzie rozbudowywany o jeszcze jedno skrzydło do specjalistycznej rehabilitacji. Plac pod tę inwestycję poświęcił Biskup Ordynariusz.
Kolejnym punktem wizyty było odwiedzenie Domu Młodych, gdzie realizowany jest m.in. projekt POKL „Kreatywny Nauczyciel”, a także organizowane są inne spotkania formacyjne.
Najważniejszym wydarzeniem dnia była uroczysta Eucharystia, której w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku przewodniczył Pasterz Diecezji. Wspólnie z nim koncelebrowali: ks. Stanisław Słowik, ks. Władysław Jagustyn, ks. Michał Szuma, ks. Mariusz Cymbała, ks. Czesław Jaworski, ks. Jacek Rawski i ks. Piotr Potyrała. W homilii bp Jan Wątroba wskazał na postać św. o. Pio. Zauważył, że „ten święty od dziecka przeżywał wiele trudności i dźwigał różne krzyże, a w kapłaństwie doświadczył go Bóg stygmatami. Miał wybitny dar spowiedzi i rozpoznawania ludzkich słabości”. Biskup apelował, że patrząc na tego świętego jesteśmy zobowiązani do troski o dobry rachunek sumienia i korzystania z sakramentu pokuty. Wskazał na wrażliwość na ludzkie cierpienie charakteryzującą św. o. Pio, który sam założył m.in. „Dom Ulgi w Cierpieniu”.
Po Mszy św. spotkał się z członkami grupy modlitewnej św. O. Pio oraz zaproszonymi gośćmi. Zgromadzonym Daniel Jaworski odtworzył multimedialną prezentację, ukazującą działania w ramach Doliny Strugu. Są nimi m.in. projekty: Trzeźwa Gmina, Chmielnik Zdrój S.A., ZAZ, Leader, Urlop duchowy, Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna, Młode Talenty oraz placówki, ukazujące owocną współpracę z Caritas Archidiecezji Przemyskiej i Diecezji Rzeszowskiej.
Biskup podsumowując spotkanie podziękował wszystkim na czele z senatorem Kazimierzem Jaworskim za zaangażowanie w dobre dzieła.

s. Joanna Smagacz – sekretarz CDR