Brzyska

Brzyska

Brzyska

parafia Brzyska
p.w.: Św. Marii Magdaleny
parafia erygowana: 1355 r.
Adres: Brzyska 15a
38-212 Brzyska,
tel. 13 446 01 18
13 441 00 09
E-mail: brzyska@rzeszow.opoka.org.pl
gmina: Brzyska, powiat: jasielski, województwo: podkarpackie
proboszcz: Ks. Edward Pasionek, RM, KKKJ


Nadanie imienia św. Maksymiliana Zespołowi Szkół we Wróblowej

Św. Maksymilian Maria Kolbe

3 września 2011 roku przy szkole we Wróblowej odbyła się Msza św. pod przewodnictwem bpa Kazimierza Górnego. Po Mszy św. Ordynariusz Rzeszowski poświęcił sztandar i tablicę związane z patronem szkoły – św. Maksymilianem Kolbem.
Zapraszamy do fotogalerii: http://www.jaslo4u.pl/galeria/kategoria/721

Subskrybuje zawartość