Duszpasterstwa

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością duszpasterską diecezji. Na stronie zamieszczono spis podstawowych duszpasterstw, grup, ruchów, stowarzyszeń, z ich opiekunami. Tutaj także zostały przedstawione grupy podejmujące nową ewangelizację. Zamieszczono także wybrane działania duszpasterskie diecezji oraz teksty, prezentujące zagadnienia duszpasterskie.

Duszpasterstwa grup

Duszpasterstwa zawodów

Kapelanie

Kapelanie

Kapelanie szpitali

SZPITALE Kapelania Kliniki “Asklepios” w Rzeszowie Ks. mgr lic. Władysław Jagustyn...

Ruchy katolickie

Nowa Ewangelizacja