Dane diecezji

Dane diecezji

Katedra

Katedra jest rezydencjalnym kościołem biskupa diecezjalnego. Z tego też względu jest ona...

Dane diecezji

Mapa diecezji

Mapa Diecezji Rzeszowskiej prezentuje dekanaty i parafie znajdujące się na jej terenie...

Dane diecezji

Herb diecezji

OPIS HERBU DIECEZJI RZESZOWSKIEJ: Tarcza herbowa trójdzielna, z tarczką sercową. W tarczce...