Instrukcja obsługi

Wprowadzenie

Portal wykorzystuje darmowy program CMS WordPress oraz skórkę Voice, która umożliwia przygotowanie strony z licznymi zdjęciami. Portal został przygotowany w 2015 roku (marzec- maj), w miejsce dotychczasowej strony diecezjalnej, przygotowanej w systemie Drupal 6. Dla  ułatwienia korzystania ze strony prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi:

Menu górne:

Po włączeniu portalu na stronie głównej znajdziemy: Menu górne z trzema przyciskami:

Strona zawiera podstawowe informacje o portalu diecezji rzeszowskiej. Powstał on w  obecnej formie w 2015 roku w systemie CMS WordPress, w miejsce dotychczasowego, używanego od 2005 roku, który był przygotowany w systemie Drupal 6. Tutaj znajduje się także formularz kontaktowy do przesyłania uwag i propozycji do administratora strony.

Strona instrukcja obsługi zawiera podstawowe informacje o sposobie poruszania się po portalu. Skórka Voice, której używa portal,  umożliwia bardzo ciekawe prezentowanie treści, tylko trzeba poznać sposób korzystania z niej. Temu służy strona, na której się znajdujemy.
Tutaj znajdziemy spis treści, zawierający główne działy portalu: O diecezji, Osoby, Struktury, Duszpasterstwa, Terminy, Czytelnia, Galerie. Poprzez naciśnięcie poszczególnych linków, możemy dotrzeć do interesujących nas treści.

Menu główne:

Poniżej nagłówka strony, w którym znajduje się herb diecezji zostało umieszczone menu główne, umożliwiające poruszanie się w portalu i wyszukiwanie interesujący nas treści. W menu znajdziemy kategorie: O diecezji, Osoby, Struktury, Duszpasterstwa, Terminy, Czytelnia, Galerie. Można nacisnąć link nazwy głównej kategorii i wtedy przejdziemy do strony zawierającej wszystkie elementy danego działu. Możemy także od razy wybrać nas interesujący dział w menu i przejść do niego.
Dla ułatwienia poniżej prezentujemy główne działu portalu (proszę nacisnąć krzyżyk po prawej, by przeczytać informację o dziale):

O diecezji
Strona informująca o podstawowych danych diecezji, o jej historii, świętych z nią związanych i o wizycie Jana Pawła II w Rzeszowie. Tu można znaleźć informacje o powstaniu diecezji, organizacji jej struktur, herbie i mapie, danych statystycznych.
Osoby
Na tej stronie znajdują się informacje o Biskupie Rzeszowskim i innych biskupach w diecezji, o radach, które wspierają biskupa w kierowaniu diecezją, o kapitułach: katedralnej i kolegiackich, wreszcie o kapłanach diecezjalnych i zakonnych.
Struktury
Tutaj znajdziemy podstawowe informacje o strukturach diecezji, począwszy od Kurii Diecezjalnej i jej wydziałów, informacje o Sądzie Biskupim i różnych instytucjach diecezjalnych, z Seminarium i Instytutem na czele. Tu wreszcie znajdują się podstawowe informacje o dekanatach, parafiach i zakonach.

Duszpasterstwa
Ten dział prezentuje różne duszpasterstwa działające w diecezji: duszpasterstwa grup, zawodów oraz ruchy, stowarzyszenia i inne organizacje. Tutaj także zamieszczono informacje o  różnych działaniach duszpasterskich w diecezji, na czele z nową ewangelizacją.

Terminy
W tej części portalu umieszczono informacje o kalendarium biskupów, kalendarium diecezji, zbliżających się wydarzeniach oraz informacje o programie poszczególnych lat duszpasterskich. Jest wreszcie dział związany z terminami formacji stałej kapłanów oraz godziny Mszy św. w diecezji i poszczególnych miastach.

Czytelnia
Zamieszczono tutaj zbiór różnych odnośników do stron www, artykuły i teksty dotyczące Pisma św.,  Katechizmu Kościoła. Zamieszczono także  dokumenty Kościoła, nauczanie Episkopatu Polski, teksty Biskupa Rzeszowskiego, komunikaty Kurii, a także ciekawe artykuły teologiczne, teksty poświęcone historii i ludziom,  związanym z naszą diecezją.

Galerie
Dział Galerie zawiera różne zdjęcia z poszczególnych wydarzeń, ułożone według miesięcy  i lat oraz galerie ogólne, związane z diecezją.

Poruszanie się w poszczególnych działach

Każdy dział zawiera wiele stron, związanych ze sobą tematycznie. Chcąc wybrać daną stronę należy nacisnąć na zdjęcie lub na tytuł danej strony. Wówczas przechodzimy na daną stronę, która zawiera szczegółowe informacje nas interesujące.
Z danej strony, którą wybraliśmy możemy wrócić do działu głównego, naciskając podświetlony na czerwono link do działu. Możemy także odwiedzić podobne strony, proponowane przez portal na dole danej strony.
Na niektórych stronach znajdują się w górnej części podświetlone zdjęcia. Możemy jest przesuwać, w prawo lub w lewo, naciskając  przycisk z prawej lub lewej strony tego bloku.

Pasek boczny

W portalu na wszystkich stronach jest umieszczony pasek boczny, który zawiera interesujące nas informacje. Może je obejrzeć, ale również można nacisnąć linki, które doprowadzą nas do szczegółowych informacji.
W niektórych paskach bocznym znajdziemy różne układy wybranych zdjęć i tekstów. Po naciśnięciu zdjęcia lub tytułu wchodzimy na daną stronę lub dział.

Pasek boczny zawiera również zestaw banerów prowadzących do stron instytucji diecezjalnych. Banery są ustawione rotacyjnie, po naciśnięciu baneru zostajemy przeniesieni do odpowiedniej instytucji.

Pasek po prawej stronie w dolnej swej części jest przyklejony do strony – mimo przesuwania strony, on pozostaje ciągle widoczny w ustawionym układzie. W dolnej części znajduje się zakładka pokazująca wszystkie działy na stronie. Umożliwia ona natychmiastowe przejście do wybranego działu.

Stopka strony

W stopce strony umieszczono zestaw informacji z portali: Opoka, eKai i Wiara, w formie rss. Zapraszamy do czytania, by być zorientowanym co dzieje się nie tylko w Kościele rzeszowskim, ale i w Polsce i w świecie.

Uwagi końcowe

Strona www diecezji jest responsywna, to znaczy, że dobrze wygląda na komputerze, ale także na tablecie i smartfonie. Zapraszamy do korzystania na tych urządzeniach z tego portalu, w którym każdy powinien znaleźć interesujące treści.
Życzę owocnego korzystania z portalu diecezji rzeszowskiej.
Szczęść Boże!
Administrator

Strona główna Spis treści