Sąd Biskupi Diecezji Rzeszowskiej

Na tej stronie umieszczono informacje o Sądzie Biskupim oraz przemówienia, które papieże: Jan Paweł II, Benedykt XVI oraz Franciszek skierowali do Roty Rzymskiej. Teksty te wyznaczają kierunki działania Roty, ale także i sądów biskupich.

Podstawowe informacje

Sąd Biskupi

Praktyczne informacje

INFORMACJA SĄDU BISKUPIEGO W RZESZOWIE Przestrzegamy P.T. Petentów przed szukaniem pomocy w sprawach o stwierdzenie...