Sąd Biskupi Diecezji Rzeszowskiej

Na tej stronie umieszczono informacje o Sądzie Biskupim oraz przemówienia, które papieże: Jan Paweł II, Benedykt XVI oraz Franciszek skierowali do Roty Rzymskiej. Teksty te wyznaczają kierunki działania Roty, ale także i sądów biskupich.

Sąd Biskupi w Rzeszowie
Adres: ul. Zamkowa 4,
35-032 Rzeszów
tel. 17 852 44 15
fax 17 852 17 83

Nr konta:
03 1240 1792 1111 0000 1973 5126

Poradnia prawna:
Czynna w poniedziałki w godz. 9:00-13:00 i od 14:00-16:00
(lipiec i sierpień w godz. 9:00-13:00)

Podstawowe informacje

Sąd Biskupi

Praktyczne informacje

INFORMACJA SĄDU BISKUPIEGO W RZESZOWIE Przestrzegamy P.T. Petentów przed szukaniem pomocy w sprawach o stwierdzenie...